W niewielkim kanadyjsko-amerykańskim badaniu klinicznym sprawdzono, do jakiego stopnia odpowiednio dobrane nutraceutyki mogą wpływać na stężenie cholesterolu. 

Badanie miało na celu ocenę, czy osoby odmawiające przyjmowania statyny (albo takie, które nie mogły przyjmować leków z tej grupy z innych powodów) mogą skorzystać z działania hipolipemizującego wybranych nutraceutyków. Preparat, który im zaproponowano, składał się z błonnika (minimum 5 g na dawkę), kwasów omega-3 (1 g na dawkę), fitosteroli (1 g na dawkę) oraz antyoksydantów i był sporządzony w formie przekąski, która miała zastąpić inne, „mniej zdrowe” produkty. Uczestnicy mieli ją przyjmować dwa razy w ciągu dnia. 

W badaniu uczestniczyły 54 osoby w wieku ok. 50 lat; stężenie cholesterolu we frakcji LDL wynosiło u nich 100-160 md/dl. Badani otrzymywali albo opisany wyżej produkt, albo odpowiednio spreparowane placebo. Model badania uwzględniał randomizację oraz skrzyżowanie grup. Oceniano też stosowanie się do zaleceń, mierząc uczestnikom stężenie kwasów omega-3 we krwi. 

Wyniki wskazują, że omawiana kombinacja zmniejszyła stężenie cholesterolu LDL o ok. 9 proc. i triglicerydów o ok. 5 proc. Stopień przestrzegania zaleceń oceniono na 95 proc. (to dość sporo i możliwe, że związane jest ze staraniami autorów, by przygotowana przekąska była smaczna). 

Statyny to leki hipolipemizujące (czyli poprawiające profil lipidowy krwi), chroniące przed konsekwencjami choroby wieńcowej. Są pacjenci odmawiający ich przyjmowania, czasami z powodu obaw, czasami z powodu działań niepożądanych. Stąd poszukiwanie nutraceutyków mogących poprawiać profil lipidowy. Trzeba zauważyć, że produkty te, nawet specjalnie spreparowane, powinny być wsparte poważnymi zmianami stylu życia (zwłaszcza w aspekcie diety, aktywności fizycznej, snu i stresu). Naturalne preparaty są znacznie łatwiej akceptowalne i warto o nich pamiętać w przypadku osób wyrażających obawy przed przyjmowaniem leków z grupy statyn. Zaburzenia lipidowe są jednym z pierwszych obszarów, w których nutraceutyki pojawiły się w oficjalnych rekomendacjach postępowania dla lekarzy (np. w zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego).

Na podstawie

Kopecky SL, Alias S, Klodas E, Jones PJH. Reduction in Serum LDL Cholesterol Using a Nutrient Compendium in Hyperlipidemic Adults Unable or Unwilling to Use Statin Therapy: A Double-Blind Randomized Crossover Clinical Trial. J Nutr. 2022 Feb 8;152(2):458-465. doi: 10.1093/jn/nxab375. PMID: 35079806.