W niemieckim czasopiśmie fachowym „Quintessence International” poświęconym dentystyce ukazały się wyniki niewielkiego badania przeprowadzonego w Brazylii, które daje pewien wgląd w działanie ośrodkowe (tj. wpływ na mózg) passiflory. 

Passiflorę (męczennicę) odkryli w XVI w. Hiszpanie, który najechali Amerykę Południową. Była tradycyjnym miejscowym remedium na stres, bezsenność, ból i takie zastosowanie znalazła także w Europie. Od kilku lat pojawiają się badania kliniczne, które sugerują możliwość wykorzystania jej działania przeciwlękowego i przeciwbólowego w chorobach przewlekłych lub w czasie drobnych zabiegów stomatologicznych. W Brazylii sprawdzano już wcześniej możliwość wykorzystania passiflory jako zastępnika benzodiazepin – omawiana dziś praca jest spójna z poprzednimi wynikami.

Tym razem w badaniu wzięło udział 20 pacjentów (w wieku średnio 22,5 lat), u których dokonywano ekstrakcji zębów mądrości. Co ciekawe, założono specyficzny sposób randomizacji – podzielono (w wyobraźni) szczękę na część lewą i prawą, i przed ekstrakcją w obrębie jednej części podawano pacjentom passiflorę, a w drugiej – standardowo benzodiazepinę (midazolam). Poziom lęku oceniano jedenastokrotnie w różnych momentach – przed zabiegiem, w trakcie i bezpośrednio po nim. 

Passiflora okazała się dorównywać skutecznością przeciwlękową midazolamowi; znacznie mniej dawała też działań ubocznych, jak senność, zawroty głowy czy nadmierne rozluźnienia mięśni. Autorzy zapowiadają dalsze badania nad wykorzystaniem ziół w dentystyce, w tym oczywiście nad passiflorą, by móc skutecznie zastępować leki syntetyczne.

Na podstawie

Christoffoli MT, Bachesk AB, Farah GJ, Ferreira GZ. Assessment of Passiflora incarnata L for conscious sedation of patients during the extraction of mandibular third molars: a randomized, split-mouth, double-blind, crossover study. Quintessence Int. 2021 Oct 19;52(10):868-878. doi: 10.3290/j.qi.b1492199. PMID: 34076379.