W Iranie przeprowadzono badanie, którego wyniki sugerują, iż pomocą w zespole napięcia przedmiesiączkowego może być regularne spożywanie czosnku. 

Badacze poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy wśród metod medycyny alternatywnej czy komplementarnej znajdzie się sposób pomocy kobietom, które cierpią z powodu PMS (prementrual syndrome, zespół napięcia przedmiesiączkowego). Zespół ten ma wciąż nie do końca wyjaśnione przyczyny, ale wiązany jest z metabolizmem hormonów płciowych i działaniem ich neuroaktywnych metabolitów. Wiadomo jednak, że styl życia koreluje z ryzykiem jego występowania i pewne jego elementy, jak kaloryczność diety, ilość spożywanych węglowodanów i tłuszczu, niedobory witamin D, B i magnezu mogą korelować z częstością objawów. Z uwagi na coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem ziół, suplementów i ogólnie nutraceutyków do stosowania w różnych chorobach na początkowych etapach, jeszcze przed wprowadzeniem leków, badacze postanowili sprawdzić skuteczność czosnku, który w analogicznych sytuacjach zaleca tradycyjna medycyna perska.  

Badanie miało charakter podwójnie ślepej próby z randomizacją i kontrolą placebo. Uczestniczkami było 129 kobiet z umiarkowanymi do ciężkich objawami PMS. Codziennie przez trzy cykle miesiączkowe przyjmowały tabletki (czosnek w postaci suchej, 400 mg dziennie lub placebo) i odnotowywały nasilenie różnych objawów PMS, a analiza tych danych wskazała, że u kobiet przyjmujących czosnek nastąpiła istotna redukcja objawów (i w stosunku do początku badania, i w stosunku do grupy kontrolnej). 

Autorzy podkreślają, że czosnek, w odróżnieniu od innych leków stosowanych w zespole napięcia przedmiesiączkowego (w tym hormonów, leków przeciwdepresyjnych), jest praktycznie pozbawiony poważnych działań niepożądanych. Sama jego suplementacja może się wiązać z innymi korzyściami zdrowotnymi, np. w zakresie układu krążenia czy odpornościowego. W tym badaniu do objawów ubocznych mogących wynikać z suplementacji czosnku zaliczono łagodny świąd, rumień czy nasilenie zmian trądzikowych. 

Autorzy wskazują, że czosnek może być pomocny w terapii objawów PMS, przede wszystkim u kobiet, które z różnych powodów nie chcą przyjmować leków syntetycznych. 

Na podstawie

Jafari F, Tabarrai M, Abbassian A, Jafari F, Ayati MH. Effect of Garlic (Allium sativum) Supplementation on Premenstrual Disorders: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2021 Nov 1;2021:9965064. doi: 10.1155/2021/9965064. PMID: 34760020; PMCID: PMC8575623.