Kardiolodzy z Uniwersytetu Fujita Health w Japonii unaocznili za pomocą zaawansowanej metody obrazowej: tomografii komputerowej tętnic wieńcowych, jak zmienia się budowa blaszek miażdżycowych tętnic wieńcowych po dołączeniu kwasów omega-3 do terapii statynami. 

Co ważne, badano skuteczność takiego postępowania w ramach prewencji wtórnej, co oznacza, że uczestnikami były osoby z grupy dużego ryzyka – świeżo po zawale serca. To powoduje, że ryzyko kolejnego podobnego epizodu sercowo-naczyniowego jest wielokrotnie zwiększone i stąd w ramach prewencji po wyprowadzeniu z zawału konieczność stosowania (często kilku) leków (oraz zmiany diety i aktywności fizycznej, ale to osobny temat). 

W badaniu uczestniczyło 210 osób, których podzielono na różne grupy w zależności od dawki kwasów omega-3 podawanych w kombinacji ze statynami (jest to grupa często stosowanych przez kardiologów leków, z myślą o zapobieganiu powikłaniom miażdżycy). 

Autorzy odnotowali istotną korelację między progresją blaszki miażdżycowej a dawką kwasu EPA (eikozapentaenowego). Progresja blaszki oznacza takie zmiany (wywołane zapaleniem) jej budowy, które powodują, że jest bardziej skłonna do pęknięć (a pęknięcie takiej blaszki jest częstą przyczyną zawału serca). W grupie otrzymującej dużą dawkę EPA (niezależnie, czy wraz z DHA, czy bez kwasu dokozaheksaenowego) progresję stwierdzono tylko u 5% uczestników, podczas gdy w grupie z małą dawkę EPA u 15%, a w grupie nieotrzymującej EPA – u 20%. W dalszej analizie statystycznej ustalono, że duża dawka EPA skuteczniej powstrzymywała progresję blaszek miażdżycowych niż dość silna statyna (rosuwastatyna).   

Wyniki tego badania są spójne z niedawnymi dużymi obserwacjami kliniczną z twardymi punktami końcowymi, czyli np. REDUCE-IT lub EVAPORATE, a także mniejszymi badaniami, o których można poczytać pod tym linkiem

Wskazują one, że oprócz klasycznych leków przeciwmiażdżycowych chorzy zagrożeni powikłaniami miażdżycy powinni otrzymywać także regularnie ester EPA, czyli rybiego kwasu tłuszczowego z rodziny omega-3. 

Na podstawie

Motoyama S, Nagahara Y, Sarai M, Kawai H, Miyajima K, Sato Y, Matsumoto R, Takahashi H, Naruse H, Ishii J, Ozaki Y, Izawa H. Effect of Omega-3 Fatty Acids on Coronary Plaque Morphology – A Serial Computed Tomography Angiography Study. Circ J. 2021 Nov 13. doi: 10.1253/circj.CJ-21-0615. Epub ahead of print. PMID: 34776470.