Badanie kliniczne przeprowadzone w Iranie wykazało, że suplementacja czosnku pomaga złagodzić bóle towarzyszące endometriozie. 

Endometrioza to przewlekła choroba występująca wyłącznie u kobiet. Jej istotą jest pojawianie się komórek błony śluzowej macicy w niespodziewanych miejscach poza macicą. Podejrzewa się m.in., że może być to skutkiem przedostawania się krwi miesiączkowej i złuszczonych komórek nabłonka wstecznie drogą jajowodów do jamy otrzewnej, zamiast drogą fizjologiczną. Komórki takie mogą się zagnieżdżać następnie w różnych miejscach, np. w okolicy jajnika czy jelit; po znalezieniu takiego miejsca – reagują na zmiany hormonalne, rozrastając się i złuszczając na przemian, co skutkuje nie tylko bólem, ale i rozpoznaniem przez układ immunologiczny obumarłych komórek i rozwojem reakcji zapalnej, a w wyniku jej przewlekania się – zrostów i blizn. 

Jednym z najbardziej dokuczliwych objawów endometriozy są bóle, m.in. w miednicy mniejszej, i na ten objaw kliniczny nakierowana była interwencja. Badanie miało charakter randomizowany z podwójnie ślepą próbą i grupą kontrolną. Uczestniczek było 60, u wszystkich stosowano standardowe postępowanie, ale u części dodano tabletki z wyciągiem z czosnku w dawce 400 mg dziennie (pozostałe chore otrzymywały placebo). Ból mierzono za pomocą wizualnej skali analogowej (tzn. że uczestniczki oceniały go od 1 do 10) przed badaniem, po miesiącu, dwóch i po trzech miesiącach. 

W grupie, która otrzymywała czosnek jako dodatek do leczenia, stwierdzono ponadtrzykrotną redukcję nasilenia bólu, w grupie kontrolnej – jego zwiększenie. To skłoniło autorów do wniosku, że czosnek może być wykorzystywany jako naturalny środek w wywołanym endometriozą bólu krzyża, bólu miednicy mniejszej, bólu miesiączkowym i bólach podczas współżycia. 

Na podstawie

Amirsalari S, Behboodi Moghadam Z, Taghizadeh Z, Jafar Abadi MN, Sabaghzadeh Irani P, Goodarzi S, Ranjbar H. The Effect of Garlic Tablets on the Endometriosis-Related Pains: A Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2021 Jul 20;2021:5547058. doi: 10.1155/2021/5547058. PMID: 34335819; PMCID: PMC8315864.