Indyjscy naukowcy wykazali, że dołączenie probiotyku do leku na zaparcia przyspiesza ustępowanie tego problemu. Testowanym probiotykiem był znany z działania „antyzaparciowego” Bacillus coagulans (a konkretnie jego szczep Unique IS2). 

W badaniu wzięło udział 150 osób spełniających kryteria rozpoznania zaparcia czynnościowego (inaczej nawykowych – zaparcia mają różne przyczyny, które mogą wymagać różnych metod leczenia; celem wizyty u lekarza jest m.in. rozpoznanie, z jakim rodzajem zaparcia mamy do czynienia). 

Pacjentów podzielono na trzy grupy:

  • leczonych lekiem przeczyszczającym (laktulozą w dawce 10 g)
  • leczonych laktulozą oraz otrzymujących suplementację Bacillus coagulans w dawce 2 mld przetrwalników
  • otrzymujących placebo. 

Obserwacja trwała 4 tygodnie. Najszybciej ustępowanie zaparć odnotowano w grupie złożonego leczenia (laktuloza + probiotyk). Po 4 tygodniach poprawa była porównywalna w obu grupach otrzymujących aktywne leczenie, jednak w grupie, która stosowała Bacillus coagulans, już w drugim tygodniu pojawiały się zmiany konsystencji stolca, czemu towarzyszyło ograniczenie uczucia niepełnej defekacji i redukcja bólu brzucha. Zdaniem autorów to przyspieszenie poprawy klinicznej może wynikać z wytwarzania przez suplementowany szczep krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych; inna sprawa, że ich wytwarzanie jest także skutkiem przyjmowania laktulozy, która jest syntetycznym dwucukrem niepodlegającym wchłanianiu i ulegającym fermentacji, której produkty „ściągają” wodę do światła jelita grubego, co powoduje zmiękczenie mas kałowych – wydaje się więc, że Bacillus coagulans jeszcze bardziej dynamizuje ten proces.

Na podstawie

Venkataraman R, Shenoy R, Ahire JJ, Neelamraju J, Madempudi RS. Effect of Bacillus coagulans Unique IS2 with Lactulose on Functional Constipation in Adults: a Double-Blind Placebo Controlled Study. Probiotics Antimicrob Proteins. 2021 Oct 2. doi: 10.1007/s12602-021-09855-8. Epub ahead of print. PMID: 34599466.