Kobiety stosujące dietę wegańską są szczególnie zagrożeone złamaniem w obrębie bliższego końca kości biodrowej (typowe złamanie w przebiegu osteoporozy). Ryzyko to redukuje, do poziomu populacyjnego, suplementacja wapnia z witaminą D. 

Takie wnioski przyniosła analiza danych z badania The Adventist Health Study 2, w ramach którego prowadzona jest wieloletnia obserwacja blisko 100 tys. mieszkańców USA i Kanady po 30 r.ż. Badani należą do wspólnoty adwentystów dnia siódmego i z tej racji mają nieco odmienne od typowej populacji zachodniej zachowania związane ze stylem życia: dla przykładu w kohorcie badania znajduje się ok. 8% osób deklarujących się jako weganie (dla porównania: w typowym społeczeństwie zachodnim odsetek ten wynosi niewiele ponad 1%), a do regularnego spożywania czerwonego mięsa lub drobiu przyznaje się ok. połowy uczestników. 

Do tej analizy wybrano ok. 35000 osób po 45 r.ż. W czasie obserwacji (mediana: ok. 8 lat) stwierdzono 679 przypadków złamania w obrębie bliższego końca kości udowej. Największe ryzyko takiego złamania obejmowało kobiety stosujące dietę wegańską (wzrost ryzyka o przeszło połowę w stosunku do nie-wegetarian). Ten wzrost ryzyka niwelowało jednak przyjmowanie suplementów z wapniem i witaminą D: do poziomu typowego dla reszty uczestników, także niestroniących od mięsa. 

Mężczyźni weganie nie byli natomiast zagrożeni nadmiernym ryzykiem. Może to mieć związek z przyspieszonym ubytkiem masy kostnej następującym po menopauzie, którego to zjawiska nie notuje się u mężczyzn. Dieta wegańska, pozbawiona produktów zwierzęcych, może przyspieszać powolną utratę masy kostnej następującą z wiekiem, co u mężczyzn może nie dawać aż tak wielkiego osłabienia (mechanicznego) kości co u kobiet, u których po menopauzie na ten sam trend nakłada się poważniejszy efekt utraty estrogenów. Suplementacja wapnia i witaminy D wydaje się w tej sytuacji rozsądnym pomysłem, choć sami autorzy wskazują potrzebę prowadzenia kolejnych badań na ten temat. 

Na podstawie

Thorpe DL, Beeson WL, Knutsen R, Fraser GE, Knutsen SF. Dietary patterns and hip fracture in the Adventist Health Study 2: combined vitamin D and calcium supplementation mitigate increased hip fracture risk among vegans. Am J Clin Nutr. 2021 Aug 2;114(2):488-495. doi: 10.1093/ajcn/nqab095. PMID: 33964850; PMCID: PMC8435998.