Zespół naukowców z Iranu i Australii przeprowadził metaanalizę danych z badań klinicznych, aby wyjaśnić niejasności związane z wpływem suplementacji kwasów omega-3 na padaczkę. Dotychczasowe prace przynosiły bowiem sprzeczne wyniki. Istotna okazuje się dawka (nie za duża) i czas suplementacji (nie za krótki). 

Analizą objęto zarówno prace z udziałem dzieci, jak i dorosłych, przeprowadzone i opublikowane przed listopadem 2020 r. 

Analiza średnich ważonych (to zmiany średniej, ale uwzględniające różnice w precyzji badań) wskazała, że suplementacja kwasów omega-3 zmniejsza częstość napadów padaczkowych; najbardziej efekt ten był wyrażony w badaniach, w których stosowano dawkę kwasów omega-3 1500 mg dziennie (lub mniejszą) i które prowadzono dłużej niż 16 tygodni. Dorośli odnosili wyraźniejsze korzyści niż dzieci. Może to wynikać z różnych przyczyn, np. częstszego zapominania o przyjmowaniu suplementu przez dzieci, niechęci do niego albo różnic we wchłanianiu kwasów omega-3 w tych grupach. 

Autorzy nie próbowali rozróżnić, czy skuteczność poszczególnych kwasów z rodziny omega-3, tj. DHA i EPA, będzie odmienna. To stosunkowo świeża hipoteza, mówiąca, że ich działanie nie musi być jednakowe; w celu jej weryfikacji trzeba poczekać na wyniki celowanych badań, z monoterapią jednym z tych składników. 

Za korzystne działanie kwasów omega-3 w padaczce może odpowiadać ich wplyw przeciwzapalny, stabilizacja błon komórkowych neuronów (co powoduje, że trudniej się wzbudzają), wpływ na ekspresję i działanie kanałów jonowych oraz transporterów kwasu glutaminowego, a nawet zapobieganie śmierci komórek nerwowych.

Kwasy omega-3 w kontekście padaczki nie zastępują leków i ich suplementację dobrze jest omówić z lekarzem prowadzącym. 

Na podstawie

Sohouli MH, Razmpoosh E, Zarrati M, Jaberzadeh S. The effect of omega-3 fatty acid supplementation on seizure frequency in individuals with epilepsy: a systematic review and meta-analysis. Nutr Neurosci. 2021 Jul 30:1-10. doi: 10.1080/1028415X.2021.1959100. Epub ahead of print. PMID: 34328397.