Prace badawcze nad działaniem metabolicznym aloesu przynoszą niespójne wyniki. Naukowcy z Santiago (Chile) postanowili precyzyjnie ocenić, jakie efekty może dawać taka suplementacja w cukrzycy typu 2 i w stanie przedcukrzycowym. W ich opinii dostępne dane świadczą na korzyść aloesu z wiarygodnością co najmniej pośrednią (do wysokiej). 

Analizą objęli cztery przeglądy systematyczne opublikowane przed połową 2021 r. i poświęcone zachodzącym pod wpływem aloesu zmianom parametrów biochemicznych świadczących o metabolizmie glukozy. Autorzy obliczyli standaryzowane różnice średnich dla takich parametrów jak glikemia na czczo (podwyższenie stężenia glukozy w surowicy na czczo świadczy o insulinooporności i zaburzonym metabolizmie węglowodanów – można uznać, że im jest większe, tym problem bardziej zaawansowany), a także HbA1c (odsetek hemoglobiny z przyłączonymi cząsteczkami glukozy, świadczy o stopniu rozregulowania cukrzycy w ostatnich 3 miesiącach); sprawdzono też wpływ aloesu na stężenie triglicerydów (element oceny profilu lipidowego, ten parametr wiąże się zarówno z metabolizmem cukrów, jak i tłuszczy). 

Obliczany przez autorów parametr SMD pozwala oszacować, jak dalece różnią się wyniki w grupach poddanych danej interwencji w stosunku do placebo. W przypadku aloesu wpływ na glikemię na czczo – bardzo ważny parametr oceniający stopień zaburzeń metabolizmu – oszacowano na –5,61 w cukrzycy i –1,41 w stanie przedcukrzycowym. Różnice średnich dla HbA1c wynosiły -0,95 w cukrzycy i –0,31 w stanie przedcukrzycowym. Pozwala to wnosić, że aloes jest skutecznym wsparciem leczenia cukrzycy, poprawia bowiem metabolizm węglowodanów. Nie pozwala natomiast wnioskować, że będzie wystarczający do leczenia tej choroby – cukrzyca typu 2 czy stan przedcukrzycowy wymagają postępowania holistycznego, wielopoziomowego, łącznie ze zmianami stylu życia i lekami również, których dobór wymaga zdecydowanie indywidualizacji, w porozumieniu z lekarzem. 

Omawiane badanie wskazuje za to, że aloes można rozważać wśród nutraceutyków wspomagających leczenie. 

Na podstawie

Araya-Quintanilla F, Gutiérrez-Espinoza H, Cuyul-Vásquez I, Pavez L. Effectiveness of aloe vera in patients with type 2 Diabetes Mellitus and pre-diabetes: An overview of systematic reviews. Diabetes Metab Syndr. 2021 Sep 21;15(6):102292. doi: 10.1016/j.dsx.2021.102292. Epub ahead of print. PMID: 34563809.