Opisano nowe działanie „odpornościowe” cynku i witaminy C. Skojarzenie tych nutraceutyków okazuje się stymulować wytwarzanie przeciwciał po zakażeniu koronawirusem SARS‐CoV‐2, co może wydłużać ochronę przed ponownym zakażeniem, a nawet zwiększać skuteczność szczepień w grupach z gorszą odpowiedzią na nie, np. u osób z upośledzeniem odporności (wymaga to oczywiście potwierdzenia w kolejnych badaniach). 

Nowe działanie cynku z witaminą C zauważyli lekarze z Singapuru, którzy analizowali bazę danych pacjentów uczestniczących w badaniu klinicznym DORM. W badaniu tym porównywano skuteczność kilku metod profilaktyki COVID-19: hydroksychlorochiny, iwermektyny, aerozolu z jodopowidonem, witaminy C oraz witaminy C z cynkiem (w dawkach odpowiednio 500 i 80 mg dziennie). 

Stwierdzono, że u osób otrzymujących skojarzenie cynku z witaminą C, wyraźnie (dwu-, czterokrotnie, zależnie od przyjętych kryteriów) częściej pojawiały się przeciwciała neutralizujące SARS-CoV-2, jeśli wystąpiła u nich infekcja. Według autorów może to odzwierciedlać stymulujący wpływ tego połączenia na komórki układu odpornościowego (który jest zresztą wielowymiarowy). 

Obserwacja ta ma znaczenie tym większe, że równocześnie wykazano, że u więcej niż połowy osób po bezobjawowej infekcji nie dochodzi do wytworzenia przeciwciał neutralizujących koronawirusa, co może łączyć się z brakiem ochrony przed kolejnymi zakażeniami. 

Na podstawie

Quek AML, Ooi DSQ, Teng O, et al. Zinc and vitamin C intake increases spike and neutralising antibody production following SARS-CoV-2 infection. Clin Transl Med. 2022;12(2):e731. doi:10.1002/ctm2.731