Zespół autorów z Chin i Indii uważa, że kurkumina ma potencjał w zapobieganiu miażdżycy i wskazuje na konieczność prowadzenia badań klinicznych w tym kontekście. 

Postulowane przeciwdziałanie miażdżycy wiąże się bezpośrednio z mechanizmami przeciwzapalnymi kurkuminy. W obrębie śródbłonka, czyli błony wyściełającej wnętrze naczyń, w której rozwijająca się latami reakcja zapalna doprowadza do powstania blaszek miażdżycowych, kurkumina hamuje kluczowe etapy tego procesu: tworzenie się komórek piankowatych z makrofagów (początkowy etap miażdżycy, są to komórki układu immunologicznego obładowane złogami fagocytowanych tłuszczów), namnażanie się komórek mięśni gładkich, zmniejsza też ekspresję cytokin prozapalnych i cząsteczek adhezji komórkowej „ściągających” układ immunologiczny w obręb ogniska zapalnego w ścianie naczynia. Kurkumina zapobiega też tworzeniu się utlenionych cząsteczek LDL, najbardziej „miażdżycorodnej” frakcji cholesterolu. 

Z przytoczonych przez autorów nielicznych wciąż badań klinicznych nad wpływem przeciwmiażdżycowym kurkuminy wynika, że suplementacja tego nutraceutyku poprawia profil lipidowy (a więc wpływa korzystnie na jeden z czynników ryzyka miażdżycy), zaobserwowano ponadto redukcję częstości ponownych zawałów serca u osób po założeniu bajpasów (a jest to grupa bardzo wysoiego ryzyka!). Innymi typowo „krążeniowymi” efektami suplementacji kurkuminy była poprawa przepływu krwi mierzona wskaźnikiem stopnia rozkurczu naczyń czy zmniejszenie sztywności tętnic. 

Wiele pozostaje do wyjaśnienia, jak choćby optymalne dawkowanie kurkuminy – dawki stosowane w badaniach klinicznych wahały się w bardzo szerokich granicach, od 200 mg do 4 g. Z kolei aby ocenić długofalowy wpływ suplementacji na tzw. twarde punkty końcowe z zakresu chorób sercowo-naczyniowych (np. częstość zgonów, zawałów, udarów) trzeba przeprowadzić duże badania, co z kolei wymaga odpowiedniego finansowania. W najbliższym czasie raczej należy się spodziewać niewielkich prac prowadzonych przez pasjonatów, niż wielkie koncerny. 

Na podstawie

Singh L, Sharma S, Xu S, Tewari D, Fang J. Curcumin as a Natural Remedy for Atherosclerosis: A Pharmacological Review. Molecules. 2021 Jul 1;26(13):4036. doi: 10.3390/molecules26134036. PMID: 34279384; PMCID: PMC8272048.