Naukowcy z Iranu rekomendują – w oparciu o wyniki swojego badania klinicznego – suplementy zawierające cynk w celu redukcji zmęczenia u osób w podeszłym wieku. 

Ta propozycja wpisuje się w teorię „ukrytego głodu”, czyli obecności niedoborów żywieniowych, które pozostają nierozpoznane, bo dają nietypowe, niespecyficzne objawy, które trudno przypisać akurat niedoborom. Narażone zaś są populacje źle się odżywiające, z krajów ubogich, ale także osoby starsze, z osłabionym apetytem lub niektórymi chorobami przewlekłymi. Cynk jest jednym z mikroelementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania różnych narządów, w tym mózgu i mięśni, przez co jego niedobór może przekładać się na chroniczne odczucie braku sił życiowych. 

Badanie polegało na suplementacji cynku u osób po 60 rż.; grupa kontrolna nie otrzymywała żadnej interwencji, ale miała podobny wyjściowy poziom cynku (dodajmy, że niedostateczny). Suplementacja trwała nieco ponad 2 miesiące, dawka cynku wynosiła 30 mg dziennie. Po tym czasie poziom zmęczenia (ocieniany subiektywnie, na podstawie opinii badanych) istotnie zmniejszył się w grupie otrzymującej cynk, natomiast nieznacznie wzrósł w grupie kontrolnej. Wykryto też korelację między stężeniem cynku we krwi a poziomem redukcji zmęczenia. 

Są to pierwsze takie obserwacje wiążące suplementację cynku z poziomem odczuwanego zmęczenia u starszych osób. Wskazują, że w diagnostyce przyczyn zmęczenia warto uwzględnić też (obok licznych, czasami poważnych chorób – stąd ważna konsultacja lekarska) niedobory żywieniowe, zwłaszcza mikroelementów, w tym cynku. Bo warto wiedzieć, że zmęczenie może też wynikać z niedoboru witamin grupy B, magnezu albo białka – dieta jest ważna! 

Na podstawie

Afzali A, Goli S, Moravveji A, Bagheri H, Mirhosseini S, Ebrahimi H. The effect of zinc supplementation on fatigue among elderly community dwellers: A parallel clinical trial. Health Sci Rep. 2021 May 19;4(2):e301. doi: 10.1002/hsr2.301. PMID: 34027128; PMCID: PMC8133867.