Włoscy specjaliści z Uniwersytetu Chieti-Pescara zajmujący się oceną kliniczną suplementów o jakości farmaceutycznej przeprowadzili badanie kliniczne, w który zaobserwowali, że preparat skojarzony zawierający wyciąg z kory sosny nadmorskiej i wąkrotki azjatyckiej może być pomocny w powstrzymywaniu zwłóknienia płuc. Choroba ta może być powikłaniem m.in. COVID-19, autorzy wiążą więc duże nadzieje z tym połączeniem, choć zdają sobie też sprawę, że to dopiero wstępne wyniki, wymagające potwierdzenia w kolejnych, znacznie większych badaniach. 

W zwłóknieniu płuc dochodzi do patologicznego odkładania się włókien kolagenowych, co wiąże się po pierwsze z przewlekłym stanem zapalnym w płucach, po drugie z nasilonym stresem oksydacyjnym, po trzecie ze zniszczeniem ultradelikatnej struktury pęcherzyków płucnych, utrudnieniem wymiany gazowej, narastającą dusznością i problemami z oddychaniem; czasami konieczny jest przeszczep płuca jako procedura ratująca przed śmiercią z uduszenia. Nie istnieje leczenie przyczynowe, terapia więc koncentruje się na próbach zwalniania włóknienia i poprawie objawów zaburzonej wymiany gazowej. 

Autorzy początkowo podawali testowany preparat albo placebo (jako dodatek do standardowego leczenia) 19 osobom z idiopatycznym zwłóknieniem płuc (wyciąg z kory sosny nadmorskiej w dawce 150 mg co 24 godz. i z wąkrotki azjatyckiej w dawce 225 mg co 8 godz.). Pierwsza substancja jest silnym antyoksydantem, druga ma właściwości przeciwzwłóknieniowe. Po 8 miesiącach w grupie otrzymującej terapię skojarzoną stwierdzono istotną poprawę objawową (mniejsze zmęczenie, bóle mięśniowe, duszność) i poprawę obrazu radiologicznego płuc w porównaniu z grupą kontrolną. Badanie ultrasonograficzne wskazało z kolei zmniejszenie nasilenia włóknienia, co może świadczyć o wpływie testowanych nutraceutyków na istotę procesu patologicznego w tej ciężkiej chorobie. 

Autorzy rozszerzyli badanie o 18 chorób z włóknieniem płuc po przejściu COVID-19. Także w tym przypadku wstępne wyniki wskazują na skuteczną redukcję objawów i jakości życia w porównaniu z placebo. 

Wydaje się, że badane połączenie wyciągu z kory sosny nadmorskiej i wąkrotki azjatyckiej ma potencjał w zmniejszaniu odsetka osób, u których infekcyjny czy idiopatyczny obrzęk płuc przekształca się w zwłóknienie. Konieczne są jednak dalsze badania kliniczne, w których efekty te zostaną wykazane w większych grupach.

Na podstawie

Cesarone MR, Hu S, Belcaro G, Cornelli U, Feragalli B, Corsi M, Bombardelli E, Cotellese R, Hosoi M, Rosenkvist L. Pycnogenol®-Centellicum® supplementation improves lung fibrosis and Post-Covid-19 lung healing. Minerva Med. 2021 Jun 28. doi: 10.23736/S0026-4806.20.07225-0. Epub ahead of print. PMID: 34180638.