Być może koenzym Q10 będzie w przyszłości dodawany do standardowego leczenia chorób naczyniowych. Taką możliwość widzą hiszpańscy neurolodzy, autorzy niedawnego badania klinicznego oceniającego wpływ tego nutraceutyku na stan naczyń mózgowych. 

Celem eksperymentu było sprawdzenie, czy suplementacja koenzymu Q10 przełoży się na parametry kliniczne i biochemiczne osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Nazwa ta oznacza sytuację, kiedy dochodzi do problemów z pamięcią lub innymi funkcjami poznawczymi, ale jeszcze nie w takim stopniu, by można już było mówić o demencji. 

W badaniu wzięło udział 69 osób, z których część otrzymywała przez rok koenzym Q10 w dawce 200 mg dziennie, a część placebo. Po roku porównano dane z obu grup i stwierdzono, że:

  • największy wzrost stężenia koenzymu Q10 odnotowano u mężczyzn;
  • duże stężenia koenzymu Q10 u mężczyzn wiązały się z poprawą reaktywności naczyń mózgowych (określa zdolność do poszerzania się i zwiększenia dopływu krwi w razie potrzeby);
  • suplementacja koenzymu Q10 wiązała się z redukcją nasilenia reakcji zapalnych;
  • osocze osób suplementujących koenzym Q10 miało specyficzną właściwość: w mniejszym stopniu indukowało martwicę obcych komórek śródbłonka w warunkach laboratoryjnych – ale tylko osocze chorych na cukrzycę i nadciśnienie (może za to być odpowiedzialne mniejsze stężenie toksyn bakteryjnych, którym charakteryzowała się krew osób suplementujących koenzym Q10).

Nie odnotowano jednak poprawy klinicznej, co – biorąc pod uwagę inne zmiany obserwowane w tym badaniu – może świadczyć np. o tym, że ewentualna suplementacja powinna trwać długotrwale lub wymagać innych dawek (większych?). To będzie trzeba wyjaśnić w kolejnych pracach. Mimo to, autorzy sugerują, by u chorych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi rozważać suplementację koenzymu Q10 z dążeniem do osiągnięcia stężenia we krwi rzędu 5 μg/ml.

Skąd natomiast poprawa parametrów u mężczyzn, ale nie u kobiet? Według autorów przyczyną mogą być hormony, które powodują, że dawka 200 mg u kobiet mogła być niewystarczająca. Faktycznie, stężenia osiągane przez kobiety w tym badaniu były wyraźnie mniejsze niż u mężczyzn. 

Na podstawie

García-Carpintero S, Domínguez-Bértalo J, Pedrero-Prieto C, Frontiñán-Rubio J, Amo-Salas M, Durán-Prado M, García-Pérez E, Vaamonde J, Alcain FJ. Ubiquinol Supplementation Improves Gender-Dependent Cerebral Vasoreactivity and Ameliorates Chronic Inflammation and Endothelial Dysfunction in Patients with Mild Cognitive Impairment. Antioxidants (Basel). 2021 Jan 20;10(2):143. doi: 10.3390/antiox10020143. PMID: 33498250; PMCID: PMC7909244.