Chińscy nefrolodzy przeprowadzili wieloośrodkowe badanie kliniczne, w którym wykazali, że duża zawartość błonnika w diecie wiąże się z korzyściami zdrowotnymi dla pacjentów wymagających hemodializ. 

Leczenie hemodializami rozpoczyna się, gdy nerki z jakiegoś powodu są na tyle uszkodzone, że nie są w stanie pełnić swojej funkcji i trzeba ją zastąpić maszyną. Proces maszynowego usuwania szkodliwych produktów przemiany materii z krwi to właśnie hemodializa. Stan, w którym chory nie może żyć bez regularnych hemodializ, określa się mianem schyłkowej niewydolności nerek, natomiast wcześniejsze stadia uszkodzenia nerek, gdy jeszcze mają zachowaną część funkcji, określa się bardziej ogólnym terminem „przewlekła choroba nerek”. 

W przewlekłej chorobie nerek, mimo że teoretycznie funkcja oczyszczająca nerek jest zastępowana przez dializator, organizm wciąż odczuwa dewastujące skutki choroby. Jednym z nich jest rozwój systemowego stanu zapalnego i związane z nim przyspieszenie rozwoju miażdżycy wraz z jej konsekwencjami (zawałem, niewydolnością serca, śmiercią). Ponieważ błonnik jest ważnym nutraceutykiem antymiażdżycowym, autorzy omawianej pracy postanowili sprawdzić, czy wśród tych osób – u których z powodu choroby nerek i stanu zapalnego miażdżyca rozwija się szybciej i szybko może stać się poważnym problemem – będzie widoczne pozytywne działanie błonnika. 

Autorzy ocenili spożycie błonnika przez przeszło 1000 hemodializowanych chorych z ośmiu centrów dializoterapii w Chinach. Mediana czasu obserwacji wyniosła prawie dwa lata. W tym okresie zmarło ok. 35% pacjentów, przy czym przyczyną przeszło połowy zgonów były powikłania krążeniowe. Analiza wskazała, że osoby spożywające najwięcej błonnika umierały z powodów sercowo-naczyniowych rzadziej (ryzyko mniejsze o 30%) w porównaniu z tymi, którzy mieli go w diecie najmniej (pojawił się też trend w kierunku mniejszej umieralności ogólnej). 

Jak wskazują autorzy, podkreśla to znaczenie zwiększonego spożycia błonnika w tej grupie i przemawia za włączeniem go w obręb ważnych zaleceń dietetycznych u osób ze schyłkową niewydolnością nerek. 

Na podstawie

Lin Z, Qin X, Yang Y, Huang Y, Wang J, Kong Y, Li Y, Yang S, Lu Y, Zhao Y, Li Y, Wan Q, Wang Q, Huang S, Liu Y, Liu A, Liu F, Hou F, Liang M. Higher dietary fiber intake is associated with lower cardiovascular disease mortality risk among maintenance hemodialysis patients: a multicenter prospective cohort study. Br J Nutr. 2021 Jan 20:1-25. doi: 10.1017/S0007114521000210. Epub ahead of print. PMID: 33468280.