Dieta ściśle wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, a jagody borówki mają specjalne działanie: wpływają na funkcje poznawcze, czyli zdolność mózgu do przetwarzania informacji. W badaniu naukowców z Bostonu (USA) wykazano, że suplementacja borówek u starszych osób daje wyniki możliwe do wychwycenia w baterii testów psychologicznych. 

Co ważne, uzyskano to, podając badanym ilości borówek możliwe do wprowadzenia w codziennym życiu. 

W tym randomizowanym badaniu klinicznym uczestniczyło 38 osób po 60 r.ż., którym podawano mrożone borówki w ilości odpowiadającej szklance dziennie przez 90 dni. Na początku badania, w połowie obserwacji i przy jej końcu pobierano badanym krew w celu oceny zmian stężenia pochodzących z borówek polifenoli lub ich metabolitów; wykonywano też testy psychologiczne mające ocenić funkcje poznawcze u osób otrzymujących borówki oraz w grupie kontrolnej. 

Grupa spożywająca regularnie jagody borówki wypadła lepiej w teście oceniającym zdolność do jednoczesnego prowadzenia dwóch zadań oraz w teście oceniającym działanie pamięci krótkotrwałej. Wyniki w tych testach zaś korelowały ze stężeniem niektórych metabolitów polifenoli borówkowych, co wskazuje, że regularna podaż jagód borówek u starszych osób może przekładać się na funkcjonowanie ich układu nerwowego. 

W teorii w badaniu tym nie sprawdzano wpływu suplementów opartych na borówkach, ale można przypuszczać, że ich działanie będzie podobne – pod warunkiem oczywiście zapewnienia podobnej zawartości rozmaitych polifenoli, w które borówki są szczególnie bogate (a najlepiej standaryzacji pod tym kątem). 

Na podstawie

Rutledge GA, Sandhu AK, Miller MG, Edirisinghe I, Burton-Freeman BB, Shukitt-Hale B. Blueberry phenolics are associated with cognitive enhancement in supplemented healthy older adults. Food Funct. 2020 Dec 17. doi: 10.1039/d0fo02125c. Epub ahead of print. PMID: 33331835.