Roczna suplementacja witaminy D doprowadziła do poprawy funkcji poznawczych starszych osób z rozpoznanym łagodnym upośledzeniem funkcji poznawczych. 

Takie wyniki przyniosło randomizowane badanie kliniczne przeprowadzone w Tianjin (Chiny). Uczestników (183 osoby) przydzielono do grupy otrzymującej witaminę D w dawce 800 j. dziennie lub do grupy placebo. U każdego uczestnika trzykrotnie w ciągu roku przeprowadzono ocenę funkcji poznawczych. 

Analiza wskazała, że w grupie otrzymującej witaminę D doszło do istotnej poprawy w zakresie ilorazu inteligencji, a także różnych testów oceniających zdolność do przetwarzania informacji i pamięć. Równolegle stwierdzono dłuższe telomery leukocytów krwi obwodowej (są to komórki układu odpornościowego – dłuższe telomery wiążą się z mniejszym ryzykiem rozwoju demencji, bo – na dużym poziomie ogólności – świadczą o wolniejszym starzeniu się organizmu). To nie wszystko – w grupie otrzymującej witaminę D stwierdzono redukcję fragmentów nukleotydowych będących wskaźnikami uszkodzeń DNA pod wpływem stresu oksydacyjnego. Może to świadczyć o ochronie jądra komórkowego przez witaminę D i reprezentować mechanizm neuroprotekcji stojący za korzystnym wpływem witaminy D. 

Obserwacje te zdaniem autorów czynią witaminę D obiecującą strategią zapobiegania upośledzeniu funkcji poznawczych na poziomie już nawet nie pojedynczych osób, ale całych populacji. 

Na podstawie

Yang T, Wang H, Xiong Y, Chen C, Duan K, Jia J, Ma F. Vitamin D Supplementation Improves Cognitive Function Through Reducing Oxidative Stress Regulated by Telomere Length in Older Adults with Mild Cognitive Impairment: A 12-Month Randomized Controlled Trial. J Alzheimers Dis. 2020;78(4):1509-1518. doi: 10.3233/JAD-200926. PMID: 33164936.