Specjaliści żywienia oraz zagadnień zdrowia publicznego z Harvard University T.H. Chan School of Public Health, czołowej uczelni amerykańskiej, dokonali przeglądu dowodów naukowych na przydatność suplementacji mikroelementów i witaminy w zapobieganiu i leczeniu infekcji dróg oddechowych. 

Ich praca wskazuje, że:

  • suplementacja witaminy D w niewielkim stopniu zmniejsza ryzyko infekcji i nieco łagodzi objawy; największe efekty daje u osób z niedoborem witaminy D potwierdzonym laboratoryjnie (to nie dziwne, suplementacja faktycznie może niewiele dawać, jeśli zasoby witaminy D w organizmie są pełne – w Polsce w okresie jesienno-zimowym trudno jednak mieć je wypełnione bez suplementacji); dodatkowo, dawki większe niż 2000 j. mają znacznie lepszy wpływ profilaktyczny – przy 10 oraz 20 tys. j. tygodniowo stwierdzono protekcję rzędu 30 proc., a więc całkiem sporą!;
  • suplementacja witaminy C również w niewielkim stopniu zmniejsza ryzyko zakażeń układu oddechowego i skraca czas trwania objawów. Najlepsze efekty obserwuje się u mężczyzn oraz w społeczeństwach uboższych;
  • suplementacja cynku nie zmniejsza ryzyka zachorowania, za to spektakularnie skraca czas trwania infekcji (o połowę) i zapobiega części zgonów w przebiegu zapalenia płuc;
  • multisuplementy witaminowo-mineralne w badaniach klinicznych zmniejszały ryzyko zachorowania o 20-40%, jednak różnorodność stosowanych formuł (składu) uniemożliwiła zbiorczą analizę i uogólnioną intepretację ich wyników. 

Zdaniem autorów wyniki te sugerują, że suplementacja witamin i minerałów, z uwagi na umiarkowany wpływ na ryzyko i przebieg infekcji oddechowych, może być wykorzystywana jako strategia z zakresu zdrowia publicznego – czyli wspierana przez rządy. Ma także potencjał w sytuacji obecnej epidemii zakażeń SARS-CoV2, konieczne jest jednak przeprowadzenie liczniejszych badań interwencyjnych nakierowanych na ocenę skuteczności takich suplementów w COVID-19.

Na podstawie

Abioye AI, Bromage S, Fawzi W. Effect of micronutrient supplements on influenza and other respiratory tract infections among adults: a systematic review and meta-analysis. BMJ Glob Health. 2021 Jan;6(1):e003176. doi: 10.1136/bmjgh-2020-003176. PMID: 33472840; PMCID: PMC7818810.