Jagody açaí ze względu na dużą zawartość związków fenolowych, błonnika, kwasów tłuszczowych i innych substancji o działaniu prozdrowotnym budzą spore zainteresowanie w aspekcie ewentualnego wykorzystania ich w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Badania na zwierzętach były obiecujące. Specjaliści żywienia z Uniwersytetu Ouro Preto (Brazylia) przeprowadzili badanie, w którym zaobserwowali zmiany stężenia trzech związków, które uczestniczą w procesach fizjologicznych na zupełnie różnych poziomach. 

Badanie nie miało charakteru podwójnie ślepej próby i to jest niestety największa jego wada – pozostawia wątpliwości, czy oby na pewno obserwowane efekty były skutkiem suplementacji. Takie badania jednak rodzą hipotezy, które mogą być sprawdzane w bardziej zaawansowanych badaniach klinicznych i jako takie należy je, z odpowiednią ostrożnością, traktować. 

Suplementacja polegała na przyjmowaniu specjalnie przygotowanej pulpy z jagód açaí przez miesiąc. Uczestniczkami badania były kobiety między 18 a 35 r.ż., z BMI prawidłowym lub nawet nadwagą (do 35), ale poza tym bez poważnych chorób ani zaburzeń metabolizmu. W pobieranej krwi oznaczano u nich wiele parametrów zapalnych i metabolicznych, ale istotnie po miesiącu suplementacji zmieniły się:

  • leptyna – hormon wydzielany przez białą tkankę tłuszczową i sygnalizujący do podwzgórza, żeby zmniejszyć apetyt;
  • selektyna P – to białko ułatwiające wychodzenie białych krwinek z wnętrza naczynia poza jego obręb, do ogniska zapalnego;
  • wisfatyna – kolejny hormon białej tkanki tłuszczowej, tym razem o działaniu prozapalnym (podejrzewa się też, że uczestniczy w rozwoju stłuszczenia wątroby i że służy do obrony organizmu przed nadmiarem cukru – wbrew pozorom, te wszystkie działania wcale się nie wykluczają). 

Nie jest znane znaczenie kliniczne tych zmian, to badanie zaledwie sygnalizuje możliwe drogi działania jagód açaí na ludzki organizm. Z pewnością rodzą one ciekawe hipotezy (np. o ewentualnym ich wykorzystaniu w cukrzycy czy stłuszczeniu wątroby), ale konieczne są dalsze badania, które rzucą więcej światła, zwłaszcza na długofalowe efekty stosowania tego nutraceutyku.

Na podstawie

Oliveira de Souza M, Barbosa P, Pala D, Ferreira Amaral J, Pinheiro Volp AC, Nascimento de Freitas R. A prospective study in women: açaí (Euterpe oleracea Martius) dietary intake affects serum p-selectin, leptin, and visfatin levels. Nutr Hosp. 2020 Dec 4. English. doi: 10.20960/nh.03342. Epub ahead of print. PMID: 33319583.