Wstrząśnienie mózgu jest wciąż tajemniczym zjawiskiem: po uderzeniu głowy pewne funkcje mózgu przestają działać. Lekarze z centrum St. Joseph Spectrum Health Lakeland w Michigan (USA) uznają, że dzieciom po takim epizodzie powinno się podawać doustnie magnez. 

Wskazują na to wyniki ich badania kohortowego, w którym uczestniczyli pacjenci oddziału ratunkowego (<18 r.ż.), którym po rozpoznaniu wstrząśnienia mózgu podawano albo paracetamol z ondansetronem (lek przeciwwymiotny), albo ten sam zestaw z dołączonym magnezem (w postaci tlenku magnezu w dawce 400 mg co 12 godz.). 

Analiza wskazała, że po 48 godz. w grupie otrzymującej magnez objawy typowe dla wstrząśnienia mózgu (oceniane łącznie w postaci wyniku uzyskiwanego w skali Post-Concussion Severity Score, PCSS) były mniejsze. Wskazuje to, że podawanie magnezu pomaga przyspieszyć opanowanie skutków tego urazu głowy.  

Objawami wstrząśnienia mózgu mogą być: przejściowa utrata przytomności, amnezja, ból głowy, problemy z myśleniem, koncentracją, snem, nastrojem; wreszcie nudności i wymioty – przy czym mogą pojawić się po pewnym czasie od urazu głowy i utrzymywać się nawet do miesiąca.  

Trudno ustalić, co się dokładnie dzieje na poziomie komórkowym po wstrząśnieniu mózgu. Wydaje się, że neurony zwiększają zapotrzebowanie energetyczne, natomiast magnez, dzięki blokadzie receptora NMDA, służy do utrzymywania komórek nerwowych w stanie spoczynku, w którym ich zapotrzebowanie jest mniejsze. Już wcześniej zauważono, że im mniejsze zasoby magnezu w organizmie, tym cięższe są objawy urazu głowy. Z omawianego badania wynika, że doustna suplementacja magnezu pomaga ograniczyć skutki wstrząśnienia mózgu i przyspieszyć zdrowienie. 

Na podstawie

Am J Emerg Med. 2020 Jul 9;S0735-6757(20)30348-X. A randomized cohort study of the efficacy of PO magnesium in the treatment of acute concussions in adolescents. Louis Standiford et al.