W Iranie przeprowadzono badanie kliniczne, w którym wykazano skuteczność suplementacji nanocząsteczek kurkuminy w terapii cukrzycy. Badanie przeprowadzono w celu oceny, czy kurkumina wpłynie na tempo gojenia owrzodzeń stopy cukrzycowej, i choć tego celu nie udało się osiągnąć, to osiągnięto poprawę wyrównania parametrów gospodarki węglowodanowej (i nie tylko). 

Stopa cukrzycowa to określenie dla charakterystycznej dla cukrzycy choroby stóp. Zła kontrola glikemii prowadzi do uszkodzenia (przez nadmiar glukozy) nerwów czuciowych, co ułatwia przypadkowe zranienia (np. chory nie czuje kamyka w bucie, więc ten uszkadza stopę); dodatkowe zaburzenia krążenia krwi, też spowodowane cukrzycą, utrudniają leczenie tych ran. Nadmiar cukru w tkankach ułatwia z kolei rozmnażanie bakterii, a wszystko to razem powoduje powstawanie trudno gojących się owrzodzeń. Kluczem do wyleczenia jest utrzymywanie prawidłowego poziomu cukru, bo to stwarza dopiero warunki umożliwiające opanowanie zakażenia za pomocą inych metod (np. antybiotyków). 

Uczestnicy badania mieli rozpoznane owrzodzenia stopy stopnia 3, czyli głęboko poenetrujące, z zakażeniem obejmującym kości stopy lub ropniem. Przydzielono ich do dwóch grup: w jednej stosowano nanokurkuminę, w drugiej placebo. Obserwacja trwała 12 tygodni. 

W grupie otrzymującej preparat kurkuminy stwierdzono:

  • istotne zmniejszenie insulinooporności tkanek obwodowych;
  • istotną redukcję stężenia glukozy we krwi;
  • istotną redukcję stężenia insuliny;
  • istotną poprawę stężenia cholesterolu oraz jego frakcji LDL;
  • istotną poprawę funkcji antyoksydacyjnych (w tym wzrost stężenia glutationu). 

Nie wykazano co prawda, by tym zmianom towarzyszyło szybsze gojenie owrzodzeń stopy, ale pokazano (w ramach badania klinicznego!), że suplementacja kurkuminy wpływa na metabolizm glukozy. Stopień zmian u uczestników badania był prawdopodobnie zbyt zaawansowany, by udało się na nie wpłynąć za pomocą samej tylko kurkuminy. To rodzi jednak nadzieje na możliwość pomocy chorym na cukrzycę z łagodniejszym stadium, ale wymaga weryfikacji, w tym ustalenia optymalnych dawek kurkuminy i czasu trwania leczenia, w kolejnych badaniach. 

Na podstawie

Phytother Res. 2020 Nov 16.  The effects of curcumin intake on wound healing and metabolic status in patients with diabetic foot ulcer: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Mehrdad Mokhtari et al.