Suplementacja substancji z winogron może przyczyniać się do ochrony komórek zawodowych sportowców przed stresem oksydacyjnym, a to z kolei przekłada się na bardziej przemawiające do wyobraźni parametry: naukowcy z Brazylii wykazali, że suplementacji takiej towarzyszy lepsza siła mięśniowa. 

Uczestnikami badania byli zawodowi judocy w liczbie 20. Badanie przeprowadzono metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i kontrolą placebo oraz skrzyżowaniem grup: część uczestników otrzymywała sok z winogron przez 2 tygodnie, następnie dochodziło do zamiany na placebo i vice versa. Sprawdzano, jak ta suplementacja wpłynie na różne parametry przed i po walce. 

Analiza wskazała, że po suplementacji sportowcy uzyskiwali lepszą siłę mięśni kończyn górnych – a nikogo nie trzeba przekonywać, że jest to ważny parametr w sportach walki. Towarzyszyły temu mniejsze (o 10-20 proc.) uszkodzenia komórkowe, tj. oksydacja lipidów i uszkodzenia DNA. 

Intensywny wysiłek fizyczny wiąże się z nasilonym stresem oksydacyjnym, i antyoksydanty – w które bogate są pestki oraz przede wszystkim skórki z winogron – przeciwdziałają tym zjawiskom, przyczyniając się do lepszej regeneracji po wysiłku. Powinny w związku z tym zapobiegać przejściowej utracie siły po walce, co efektownie udało się wykazać w tym badaniu. 

Na podstawie

Goulart MJVC, Pisamiglio DS, MÖller GB, Dani C, Alves FD, Bock PM, Schneider CD. Effects of grape juice consumption on muscle fatigue and oxidative stress in judo athletes: a randomized clinical trial. An Acad Bras Cienc. 2020 Nov 20;92(4):e20191551. doi: 10.1590/0001-3765202020191551. PMID: 33237140.