Chińscy pediatrzy ze szpitala w Changchun będącego ośrodkiem tradycyjnej medycyny chińskiej opisali zmiany, jakie zaobserwowali po suplementacji u chorych na alergię na mleko krowie szczepu Bifidobacterium bifidum TMC3115. 

W opisywanym randomizowanym badaniu klinicznym z kontrolą placebo wzięło udział 256 dzieci z alergią na białka mleka krowiego. Po 6 miesięcy stosowania Bifidobacterium bifidum, po porównaniu z placebo stwierdzono, że w grupie otrzymującej probiotyk:

  • nastąpiło złagodzenie objawów alergii;
  • flora jelitowa była bogatsza w przedstawicieli rodzajów Bifidobacterium, Lactobacillus, Turicibacter, Sutterella, Parabacteroides (bakterie ze sobą współdziałają lub konkurują, tworząc środowisko sprzyjające rozwojowi jednych i utrudniające rozmnażanie drugich, stąd suplementacja jednego szczepu może prowadzić do szerszych zmian składu flory jelitowej niż tylko w zakresie jednego gatunku);
  • ze zmianą różnorodności składu flory jelitowej korelowały poziomy przeciwciał klasy IgE w surowicy chorych dzieci (te przeciwciała są ważnym elementem w reakcjach alergicznych i jak się uważa, ich nadmiar świadczy o zwiększonej podatności na alergie);
  • nastąpiła zmiana profilu cytokin: redukcja prozapalnie działających IL1, IL6, TNF-alfa oraz wzrost IL10, która wygasza odpowiedź immunologiczną – świadczy to o mniejszej skłonności układu odpornościowego do podtrzymywania reakcji zapalnych, które notabene są głównym ogniwem patofizjologicznym w rozwoju objawów alergii. 

Autorzy są zdania, że zmiany flory bakteryjnej będą korzystne w leczeniu alergii na mleko krowie i że można do nich dążyć za pomocą celowanej suplementacji probiotyków, jak wykazali w swoim badaniu. 

Na podstawie

J Food Biochem. 2020 Nov;44(11):e13489. Bifidobacterium bifidum TMC3115 ameliorates milk protein allergy in by affecting gut microbiota: A randomized double-blind control trial. Wei Jing et al.