Francuscy naukowcy wskazują na związek między długotrwałym spożyciem kwasów omega-3 a zmniejszonym ryzykiem demencji. 

Mimo że przyczyn otępienia (demencji) wciąż nie znamy, jedna z hipotez mówi, że stoi za nią zaburzenie metabolizmu tłuszczów lub cholesterolu. Sądzono, że rolę ochronną mogą pełnić kwasy omega-3, jednak badania przynosiły mało zachęcające wyniki. Możliwą przyczyną był fakt, że trwały za krótko lub że interwencje w postaci suplementacji kwasów omega-3 rozpoczynano zbyt późno. Innymi słowy podejrzewano, że jeśli faktycznie kwasy omega-3 pomagają zapobiegać demencji, ich regularne przyjmowanie musi trwać wiele lat. 

Autorzy omawianej pracy przyjrzeli się blisko 1300 uczestnikom badania Three-City, których stan zdrowia monitorowano przez kilkanaście lat i którzy przy włączaniu do projektu nie mieli oznak demencji. W badaniach uwzględniano stężenie kwasów omega-3 we krwi oraz ocenę neuropsychologiczną i poszukiwanie pierwszych objawów zaburzeń poznawczych. Dodatkowo przeanalizowano przeszło 450 osób, którzy regularnie mieli wykonywane badanie neuroobrazowe na przestrzeni 10 lat. 

Analiza wskazała, że wyższe stężenia kwasów omega-3 we krwi wiązały się z niższym ryzykiem wystąpienia demencji (o 13%) i wolniejszym narastaniem zaburzeń poznawczych, zwłaszcza pogarszaniem się pamięci, a także mniejszym stopniem zaników mózgu w obrębie płata skroniowego. 

Badanie miało charakter prospektywny, i zdaniem autorów dostarcza przekonujących danych o związku między wieloletnim dostarczaniem w diecie kwasów omega-3 a mniejszym ryzykiem demencji. Znaczenie tych obserwacji jest o tyle istotne, że uwzględniono długi okres obserwacji oraz nie opierano się na kwestionariuszach służących do zbierania informacji o stosowanej diecie (które z założenia nie są obiektywne), a na badaniu stężeń kwasów omega-3 we krwi, które znacznie lepiej odzwierciedlają ich codzienną podaż. 

Na podstawie

Alzheimers Dement. 2020 Oct 8.  Blood polyunsaturated omega-3 fatty acids, brain atrophy, cognitive decline, and dementia risk. Aline Thomas et al.