Pediatrzy wraz z alergologami z dwóch włoskich uniwersytetów zaobserwowali w badaniu klinicznym, że mieszanka probiotyków powoduje redukcję objawów alergicznego nieżytu nosa. 

W badaniu uczestniczyło 250 dzieci w wieku od 6 do 17 lat, które otrzymywały standardowe leczenie alergicznego nieżytu nosa. Stu pięćdziesięciorgu z nich na 3 miesiące przed spodziewanym wystąpieniem objawów podawano dodatkowo mieszankę dwóch szczepów bakterii Bifidobacterium animalis subsp. Lactis BB12 oraz Enterococcus faecium L3. Pozostali otrzymywali placebo. 

W grupie dzieci otrzymujących probiotyki stwierdzono mniejsze nasilenie objawów alergicznego nieżytu nosa, czemu towarzyszyła redukcja zapotrzebowania na leki przeciwalergiczne (zwłaszcza miejscowe sterydy i doustne leki antyhistaminowe). Ta ostatnia obserwacja jest o tyle ważna, że obiektywizuje wpływ stosowanej interwencji: probiotyki nie tylko sprawiły, że pacjenci czuli się lepiej, poprawie samopoczucia towarzyszyło też zmniejszenie dawek klasycznych leków, co potwierdza, że stosowana interwencja działała terapeutycznie. 

Ważna nowość w tej pracy dotyczy mometu podawania probiotyków (były stosowane z wyprzedzeniem, moment wybierano na podstawie analizy alergenów, na które uczulone były dzieci – w alergicznym nieżycie nosa można przewidzieć, kiedy wysiewają rośliny, których pyłki powodują objawy). Poszerza się w ten sposób nasza wiedza o działaniu immunomodulującym bakterii jelitowych i otwierają się nowe możliwości zapobiegania alergiom. Światowa Organizacja Alergii zaleca jak najwcześniejsze podawanie probiotyków dzieciom z rodzin obciążonych alergiami (nawet już w okresie ciąży), a prace takie jak opisana wskazują, że nawet w rozwiniętej alergii probiotyki mogą pomóc kontrolować objawy, jeśli będą przyjmowane odpowiednio wcześnie przed ich wystąpieniem.

Na podstawie

Anania C, Di Marino VP, Olivero F, De Canditiis D, Brindisi G, Iannilli F, De Castro G, Zicari AM, Duse M. Treatment with a Probiotic Mixture Containing Bifidobacterium animalis Subsp. Lactis BB12 and Enterococcus faecium L3 for the Prevention of Allergic Rhinitis Symptoms in Children: A Randomized Controlled Trial. Nutrients. 2021 Apr 16;13(4):1315. doi: 10.3390/nu13041315. PMID: 33923532; PMCID: PMC8073063.