Polscy naukowcy wykorzystali złożony synbiotyk do leczenia chorych na biegunkową postać zespołu jelita drażliwego. 

Synbiotyk to połączenie probiotyku (dobroczynnych mikroorganizmów) z prebiotykiem (odżywkami dla bakterii, może to być inulina, błonnik czy oligosacharydy). W badanym preparacie zastosowano różne szczepy bakterii Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, a probiotykiem były fruktooligosacharydy. 

W badaniu wzięło udział 80 chorych z zespołem jelita drażliwego, u których dominowały biegunki. Przez 6 tygodni stosowali albo synbiotyk, albo placebo. Po zakończeniu badania przeprowadzono analizę i stwierdzono, że synbiotyk miał przewagę nad placebo:

  • istotnie poprawił ogólny stan kliniczny
  • zwłaszcza zmniejszył: uciążliwość wzdęć, ból, ilość luźnych stolców, odczuć niepełnego wypróżnienia. 

Wyniki te sugerują, że w przypadku chorych z biegunkową postacią jelita drażliwego korzystne może być przyjmowanie synbiotyków – konkludują autorzy. 

Na podstawie

Nutrients. 2020 Jul 5;12(7):1999. The Effectiveness of Synbiotic Preparation Containing Lactobacillus and Bifidobacterium Probiotic Strains and Short Chain Fructooligosaccharides in Patients with Diarrhea Predominant Irritable Bowel Syndrome-A Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Barbara Skrzydło-Radomańska et al.