Endokrynolodzy i interniści z ośrodków akademickich w Petersburgu wspólnie z brytyjskim ekspertem w zakresie diabetologii i endokrynologii zaobserwowali poprawę kliniczną u chorych na cukrzycę otrzymujących zwiększone dawki witaminy D. 

Celem badania było sprawdzenie, czy różnice w dawkowaniu witaminy D zostaną odzwierciedlone w parametrach klinicznych u chorych na cukrzycę typu 2 powikłaną neuropatią cukrzycową. Termin ten oznacza uszkodzenie nerwów obwodowych pojawiające się latach rozregulowania gospodarki węglowodanowej (prosto ujmując: przewlekle podniesiony cukier jest toksyczny dla układu nerwowego). 

W badaniu brało udział 67 takich osób, które przydzielono w sposób losowy do jednej z dwóch grup: pierwsza otrzymywała witaminę D w dawce 5000 j., druga 40 tys. jednostek raz w tygodniu. Obie interwencje trwały ok. 6 miesięcy (24 tygodnie). Uwagę wśród uczestników tego badania zwracał znaczny odsetek osób z niedoborem witaminy D (blisko 80 proc.). 

Analiza wskazała, że większa dawka (odpowiadająca ok. 6 tys. j. dziennie) wiązała się:

  • z poprawą parametrów zapalnych;
  • z istotnym statystycznie zmniejszeniem ciężkości neuropatii;
  • z poprawą mikrokrążenia skórnego (ten parametr jest istotny dla rozwoju powikłań w rodzaju stopy cukrzycowej, ponieważ uszkodzenie nerwów zaburza nie tylko czucie, ale i regulację przepływu krwi, prowadząc do przewlekłego niedokrwienia stóp, co zwiększa ryzyko zakażeń).

W drugiej grupie, z mniejszą dawką witaminy D, nie stwierdzono istotnych zmian. 

Uzyskane wyniki sugerują, że niedobór witaminy D może być łatwym do wyeliminowania czynnikiem wpływającym na przebieg cukrzycy oraz że niskie dawki, uznawane przez niektórych za „wystarczające” (rzędu 800 j. dziennie) nie wystarczą do uzyskania poprawy. Ustalenie jednak, jaka dawka będzie optymalna, wymaga prowadzenia dalszych badań. 

Na podstawie

Nutrients. 2020 Aug 20;12(9):2518. High-Dose Vitamin D Supplementation Improves Microcirculation and Reduces Inflammation in Diabetic Neuropathy Patients. Tatiana Karonova et al.