Badanie przeprowadzone przez nowojorskich specjalistów w dziedzinie chorób układu nerwowego wskazuje, że wysoka zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w diecie wiąże się z istotnie mniejszym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera. 

Wnioski te są wynikiem analizy dużego projektu badawczego WHICAP (Washington Heights-Hamilton Heights-Inwood Columbia Aging Project), w ramach którego monitorowane jest zdrowie osób z różnych grup etnicznych, m.in. pod kątem obserwacji procesów starzenia i rozwoju demencji. 

W grupie przeszło 2600 uczestników (z czego dwie trzecie stanowiły kobiety) w średnim wieku 76 lat po średnio czterech i pół roku obserwacji stwierdzono 380 nowych rozpoznań choroby Alzheimera. Analiza ich diety wskazała, że ryzyko to było o jedną czwartą mniejsze, gdy w diecie uczestników stwierdzano dużą zawartość kwasów tłuszczowyh z rodziny omega-3, zarówno eikozapentaenowego (EPA), jak i dokozaheksaengowego (DHA). 

Wyniki te są spójne z wcześniejszymi obserwacjami mówiącymi o wpływie ochronnym diety śródziemnomorskiej, która również jest bogata w kwasy omega-3. Spójne są też z wiedzą o budowie tkanki nerwowej – oba te związki są ważnym elementem strukturalnym komórek nerwowych, przyczyniającym się do prawidłowego działania synaps, ich plastyczności czy syntezy osłonki mielinowej. Obecność DHA w błonie komórki nerwowej ogranicza wytwarzanie beta-amyloidu (białka charakterystycznego dla demencji) i reguluje metabolizm tłuszczów i cholesterolu w neuronach (wedle pewnych hipotez metabolizm lipidów może pełnić kluczową rolę w rozwoju choroby). Wciąż jednak zagadką pozostaje, czemu nie wszystkie badania potwierdzają związek między spożyciem kwasów omega-3 a ryzykiem demencji i od czego zależy to, czy ten związek się ujawnia, czy nie. Miejmy nadzieję, że w przyszłych pracach naukowych uda się to wyjaśnić, uzyskalibyśmy dzięki temu np. wskazówkę, kto z osób zagrożonych demencją mógłby odnosić największe korzyści z suplementacji kwasów omega-3. 

Na podstawie

Alzheimers Dement. 2020 Jul 27.  Dietary fatty acids and risk of Alzheimer’s disease and related dementias: Observations from the Washington Heights-Hamilton Heights-Inwood Columbia Aging Project (WHICAP). Deborah R Gustafson et al.