Kanadyjscy gastroenterolodzy z Uniwersytetu w Calgary opublikowali artykuł będący czymś w rodzaju miniprzewodnika dla lekarzy, którzy chcą doradzać w temacie metod medycyny komplementarnej i alternatywnej pacjentom z chorobami zapalnymi jelit. 

Do tej grupy należy choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelit (colitis ulcerosa). Obie są chorobami z autoagresji, obie mogą prowadzić do ciężkich powikłań, obie przebiegają z okresami remisji i zaostrzeń, obie wreszcie mają przyczyny nieznane i w związku z tym nie jest znane ich leczenie przyczynowe (a bez niego trudno mówić o możliwości wyleczenia). 

Wielu chorych poszukuje więc „alternatywnych” do zlecanych leków metod łagodzenia objawów czy wydłużania okresów bezobjawowych. Autorzy dokonali przeglądu dostępnych prac naukowych poświęconych takim metodom, aby wskazać te najlepiej przebadane naukowo. Należą do nich:

  • kurkumina – badania przyniosły niespójne, acz częściowo zachęcające wyniki we wrzodziejącym zapaleniu jelit;
  • kwasy omega-3 – jw.
  • probiotyki – najwięcej „dobrych” danych dotyczy wrzodziejącego zapalenia jelit i preparatu zawierającego trzy szczepy  Bifidobacterium (B. infantis, B. longum, B. breve), cztery szczepy Lactobacillus (L. acidophilus, L. casei, L. plantarum, L. bulgaricus) oraz Streptococcus thermophilus;
  • piołun – dwa niewielkie badania sugerują skuteczność w chorobie Leśniowskiego-Crohna; stosowanie piołunu wymaga ostrożności (np. uważnego dawkowania!) z uwagi na ryzyko neurotoksyczności;
  • aloes – możliwa skuteczność w colitis ulcerosa (zachęcające wyniki jednego badania klinicznego).

Pierwsze dwie opcje, co warto zaznaczyć, czyli kurkumina i kwasy omega-3, są wspierane przez międzynarodową organizację zajmującą się edukacją w chorobach zapalnych jelit, czyli European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO). Eksperci wskazują ich miejsce jako możliwe uzupełnienie klasycznego leczenia w postaciach lekkich do umiarkowanych. Wraz z kolejnymi badaniami ta wiedza z pewnością będzie się zmieniać; liczmy, że do armamentarium naturoterapii wspartego badaniami klinicznymi dojdą kolejne skuteczne substancje. 

Na podstawie

Therap Adv Gastroenterol. 2020 May 26;13:1756284820927550. Complementary and alternative medications in the management of inflammatory bowel disease. Picardo S et a.