Rumuńscy naukowcy podsumowali, jakie witaminy wykorzystywano jak dotąd z dobrym skutkiem w badaniach naukowych z udziałem dzieci z autyzmem. 

Choć przyczyna autyzmu dziecięcego nie jest znana, naukowcy są zgodni, że jest to choroba układu nerwowego. A że na czynność układu nerwowego istotnie wpływa dieta, nie dziwią próby wykorzystywania nutracuetyków w terapii autyzmu – zwłaszcza że mamy dane sugerujące, iż pewne witaminy mają w tej chorobie znaczenie profilaktyczne. 

Problemy z jedzeniem tylko jeszcze utrudniają interpretację badań obserwacyjnych (wskazujących na częstsze niż u zdrowych dzieci niedobory ważnych elementów diety). Nie wiadomo bowiem, czy niedobory te są w jakiś sposób powiązane z przyczynami autyzmu (albo jego przebiegiem klinicznym) czy też wynikają np. z częstych w tej grupie zaburzeń przyjmowania pokarmów (np. preferencja co do określonych rodzajów posiłków utrudnia zapewnienie ich różnorodności). Nie tylko zresztą niedobory mikroelementów diety obserwuje się w autyzmie –  np. witamina B6 występuje często u takich dzieci w nadmiarze, czego przyczyny upatruje się nie w zbyt dużej jej ilości w posiłkach, tylko bloku enzymatycznym utrudniającym jej metabolizm. 

Autorzy dokonali przeglądu badań nad witaminami i minerałami, które sugerują korzystne wyniki ich suplementacji dla zmniejszania nasilenia różnorakich objawów autyzmu. Trzeba na wstępie zaznaczyć, że badań prowadzono niewiele i na niewielkich grupach; w naukach medycznych rodzą one raczej hipotezy badawcze niż wyznaczają zasady leczenia – od jednego etapu do drugiego zwykle prowadzi długa droga. Tak czy inaczej, dostępne dane zebrane przez autorów sugerują możliwą skuteczność:

  • witaminy B1, B6, B12;
  • witaminy A;
  • witaminy D.

Autorzy uznają suplementację witamin w autyzmie za rekomendowaną terapię alternatywną – koniecznie jednak do indywidualnego dostosowywania osobno dla każdego dziecka, przez co niezbędne jest jej skonsultowanie z lekarzem prowadzącym. 

Na podstawie 

Medicina (Kaunas). 2020 May 20;56(5). Relationship between Vitamin Deficiencies and Co-Occurring Symptoms in Autism Spectrum Disorder. Robea MA, Luca AC, Ciobica A.