Włoscy lekarze zaobserwowali, że w łagodnym obniżeniu nastroju skuteczne jest połączenie probiotyku z S-adenozylometioniną. Preparat ten zadziałał już po 2 tygodniach. 

Autorzy poszukiwali sposobów pomocy osobom, które mają zły nastrój, powodujący trudności w codziennym życiu, ale u których nasilenie zaburzeń nie jest na tyle duże, by rozpoznać depresję endogenną. U takich osób nie włącza się leków przeciwdepresyjnych, zresztą ich skuteczność jest w tej sytuacji kontrowersyjna. 

Dostępne badania wskazują, że S-adenozylometionina może przeciwdziałać skutkom stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego (odpowiednik stresu oksydacyjnego, ale z wytwarzaniem wysoce reaktywnych związków azotu) w układzie nerwowym, w łagodnych zaburzeniach nastroju z kolei skuteczne jest podawanie bakterii Lactobacillus plantarum. Naukowcy połączyli oba nutraceutyki, aby sprawdzić skuteczność takiego skojarzenia w „podprogowej” depresji. 

W badaniu wzięło udział 90 pacjentów dziesięciu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Połowa otrzymywała aktywny preparat, połowa placebo. Obserwacja trwała 6 tygodni. Stwierdzono, że:

  • już po 2 tygodniach osoby stosujące aktywny preparat miały istotnie lepsze wyniki w skali Zunga (kwestionariusz przesiewowy do oceny nasilenia depresji), a efekt ten utrzymał się do końca obserwacji;
  • poprawę odnotowano także w obrębie podskal oceniających lęk i funkcje poznawcze. 

Zainteresowanie S-adenozyometioniną w leczeniu depresji pojawiło się pod koniec ub. w. Są prace wskazujące, że dołączenie jej do standardowego leczenia przeciwdepresyjnego poprawia jego skuteczność, jest zalecana wśród naturalnych remediów przez Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments. Wspólnie z Lactobacillus plantarum oferuje pomoc w leczeniu zaburzeń nastroju i może być dodatkiem do klasycznego leczenia ciężkiej depresji albo naturalnym sposobem w dystymii, czyli mniej poważnym obniżeniu nastroju; działanie takiego skojarzenia jest prawdopodobnie inne niż leków blokujących wychwyt neurotransmiterów w synapsach. Konieczne są dalsze badania mające ustalić dokładne miejsce probiotyków i S-adenozylometioniny w terapii. Warto je prowadzić, choćby dlatego, że połączenie to nie powodowało istotnych działań ubocznych, czego o lekach przeciwdepresyjnych przepisywanych na receptę powiedzieć nie można. 

Na podstawie

Prim Care Companion CNS Disord. 2020 Jun 25;22(4). Oral Administration of S-Adenosylmethionine (SAMe) and Lactobacillus Plantarum HEAL9 Improves the Mild-To-Moderate Symptoms of Depression: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Saccarello A et al.