Brytyjscy naukowcy zbadali surowice przeszło 300 chorych na alkoholowe zapalenie wątroby i wykazali, że brakuje im ważnych pierwiastków śladowych. To zaś przekłada się na ryzyko dalszych powikłań. 

Chroniczne nadużywanie alkoholu prowadzi m.in. do postępującego uszkodzenia wątroby oraz niedożywienia, które jeszcze nasila wpływ alkoholu na wątrobę, a choroba wątroba z kolei utrudnia wykorzystanie ważnych składników diety. 

Aby ocenić skalę niedoboru substancji mineralnych u osób z alkoholowym uszkodzeniem wątroby, autorzy przeanalizowali próbki krwi prawie 350 chorych (w tym 15 proc. z marskością wątroby, która jest zaawansowanym stadium choroby alkoholowej) i porównali je z próbkami uzyskanymi od osób zdrowych. Kilkadziesiąt procent chorych miało niedobór cynku lub selenu, stwierdzono też istotne niedobory żelaza, miedzi i chromu. Co więcej, niedobór żelaza korelował z ryzykiem poważnych zakażeń w okresie kolejnych 3 miesięcy od pobrania krwi, a niedobór cynku – z ryzykiem zgonu po miesiącu i po 3 miesiącach. 

Wspomnianie pierwiastki śladowe, mimo że występują w organizmie w niewielkich ilościach, pełnią wiele ważnych funkcji: w układzie immunologicznym, w układach antyoksydacyjnych, w metabolizmie, w wytwarzaniu krwi i in. Ich niedobór może przyspieszać progresję choroby wątroby, co stwarza podwaliny pod wykorzystanie suplementacji tych mikroelementów u osób nadużywających alkoholu. 

Na podstawie

Aliment Pharmacol Ther. 2020 Aug;52(3):537-544. Trace element deficiency is highly prevalent and associated with infection and mortality in patients with alcoholic hepatitis. Dhanda A et al.