Ukraińscy lekarze opublikowali wyniki badania klinicznego, w którym wykazali, że suplementacja trzech szczepów pałeczek z rodzaju Lactobacillus zmniejsza częstość nawrotów waginozy bakteryjnej. 

Choroba ta to sytuacja, w której zamiast pałeczek kwasu mlekowego przewagę w składzie mikroflory pochwy zyskują bakterie beztlenowe. Te zaś mogą być marginalną częścią flory bakteryjnej, ale nie główną jej składową. U mniej więcej połowy kobiet skutkiem są białawo-szare upławy i nieprzyjemny, rybi zapach wydzieliny. Choroba jest dość częsta, szacuje się, że dotyka jednej na sześć kobiet. W leczeniu stosuje się antybiotyki aktywne wobec beztlenowców, niestety jednak problemem są częste nawroty. I o ile antybiotykoterapia jest zwykle skuteczna, to konieczność jej regularnego powtarzania już budzi niechęć, stąd poszukiwanie metod zapobiegania nawrotom bakteryjnej waginozy po leczeniu. 

Autorzy omawianej pracy podawali 166 takim pacjentkom, świeżo po leczeniu metronidazolem (lek przeciw beztlenowcom), suplement złożony z trzech szczepów pałeczek Lactobacillus: L. crispatus, L. brevis, L. acidophilus. Grupa kontrolna otrzymywała placebo. Preparaty stosowano doustnie, dwa razy dziennie przez tydzień i potem raz dziennie (do 4 miesięcy). 

W okresie obserwacji, która trwała 4 miesiące, grupie aktywnego probiotyku odnotowano prawie o połowę mniej nawrotów choroby niż w grupie kontrolnej (18 wobec 32 proc.). Wyniki te wspierają pogląd, że doustnie suplementowane probiotyki mogą zasiedlać także pochwę, a ich „działalność” nie ogranicza się wyłącznie do przewodu pokarmowego. Wykorzystanie tego zjawiska może pomóc w bakteryjnej waginozie, co wykazano również w innych badaniach z bakteriami z rodzaju Lactobacillus

Probiotyk nie będzie skuteczny, gdy pochwę już zdążyły zasiedlić beztlenowce, ale po ich zredukowaniu za pomocą antybiotyku pomoże odbudować właściwą mikroflorę pochwy i zapobiegać ponownemu pojawieniu się tej nieprzyjemnej przypadłości. 

Na podstawie

J Low Genit Tract Dis. 2020 Jul;24(3):284-289. Oral Intake of Lactobacilli Can Be Helpful in Symptomatic Bacterial Vaginosis: A Randomized Clinical Study. Reznichenko H et al.