Naukowcy z Singapuru opublikowali jedno z pierwszych badań interwencyjnych oceniające skuteczność suplementacji w COVID-19. 

Autorzy włączyli do badania kierowanych do szpitala III stopnia referencyjności (akademickiego) chorych powyżej 50 r.ż. Sam eksperyment rozpoczęli w kwietniu 2020 r. Nie było równoległej grupy placebo, grupę kontrolną stanowili chorzy hospitalizowani przed tą datą. 

Od kwietnia wszyscy pacjenci z COVID-19, ale niewymagający tlenoterapii, otrzymywali złożony suplement zawierający 1000 j. witaminy D, 150 mg magnezu i 500 µg witaminy B12. 

Po usunięciu w analizie statystycznej wpływu wieku i nadciśnienia tętniczego (zmienne te istotnie wpływały na przebieg choroby), grupa suplementowana (n=17) wciąż radziła sobie lepiej w porównaniu z grupą kontrolną (n=26). Blisko dziesięciokrotnie mniej chorych wymagało rozpoczęcia tlenoterapii i pięciokrotnie mniej – intensywnej terapii. 

Z uwagi na bardzo małą grupę i brak kontroli placebo wyniki te wymagają potwierdzenia w kolejnych badaniach, aby sprawdzić, czy faktycznie ta kombinacja nutraceutyków wpływa na przebieg zakażenia SARS-CoV2. 

Na podstawie

Nutrition Volumes 79–80, November–December 2020, Cohort study to evaluate effect of vitamin D, magnesium, and vitamin B12 in combination on severe outcome progression in older patients with coronavirus (COVID-19). Chuen WenTan et al.