Starzenie się skóry owocuje jej ścieńczeniem, suchością, podatnością na zranienia czy odleżyny. W starzejącej się skórze maleje zawartość kolagenu, wody, zmniejsza się ilość komórek odpowiadających za syntezę tkanki łącznej i zwalnia ich metabolizm. 

U młodych kobiet świetnie na skórę działają peptydy kolagenowe – czy ten efekt będzie widoczny u osób w podeszłym wieku? I do tego jeszcze schorowanych, przebywających w szpitalu? Takie pytania zadali sobie japońscy naukowcy zajmujący się żywieniem i rehabilitacją. 

Aby uzyskać odpowiedzi, przeprowadzili badanie kliniczne, w ramach którego 45 pacjentom szpitali Minamino i Eisei w Tokio podawano 10 g peptydów kolagenowych jako dodatek do szpitalnych posiłków. Grupę kontrolną stanowili chorzy, którzy nie otrzymywali suplementacji. Nie było zatem kontroli placebo, a pacjenci z grupy badanej wiedzieli, że otrzymują suplement kolagenowy. Wszyscy mieli więcej niż 65 lat i przebywali w szpitalu nie dłużej niż 5 miesięcy. Miara skuteczności suplementacji polegała zaś na ocenie stanu skóry na przedramieniu – co 2 tygodnie przez 8 tygodni. Dokonywano tego za pomocą oceny klinicznej (niezależny konsultant niepoinformowany, do której grupy należy pacjent), z użyciem korneometru (przyrząd do oceny nawilżenia skóry) i kutometru (ocena elastyczności skóry). 

Suplementacja peptydów kolagenowych:

  • istotnie poprawiła zawartość wody w warstwie rogowej naskórka;
  • istotnie zwiększyła elastyczność skóry.

Autorzy przypisują te efekty stymulacji fibroblastów (komórek tkanki łącznej) przez aminokwasy zawarte w peptydach kolagenowych do produkcji kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy to ważny związek zapewniający sprężystość i zatrzymujący wodę w skórze. Pobudzenie fibroblastów może z kolei przekładać się na stymulację syntezy innych elementów tkanki łącznej – w tym kolagenu. 

Zdaniem autorów ich obserwacje wskazują, że suplementacja peptydów kolagenowych może zmniejszać ryzyko uszkodzeń skóry u starszych osób, ale do pełnej jasności potrzeba przeprowadzić kolejne badania kliniczne z oceną częstości występowania takich zdarzeń w dłuższej perspektywie. 

Na podstawie

Adv Skin Wound Care. 2020 Apr;33(4):186-191. Effect of an Oral Nutrition Supplement Containing Collagen Peptides on Stratum Corneum Hydration and Skin Elasticity in Hospitalized Older Adults: A Multicenter Open-label Randomized Controlled Study. Nomoto T, Iizaka S.