Według naukowców nawet 1/4 z nas może mieć specyficzne geny „utrudniające” działanie witaminy D. To przez to, że w metabolizmie tej witaminy uczestniczy wiele białek – syntetyzujących i rozkładających, ale i transportowych, receptorów, aktywatorów – a białka mają odmiany różniące się efektywnością działania. To zaś może przekładać się na efekty kliniczne suplementacji. Naukowcy z Nowej Zelandii uspokajają – z ich analizy wynika, że nawet jeśli faktycznie tak jest, zjawisko to zanika po 2 miesiącach. 

Analizowane dane pochodziły od uczestników badania kllinicznego VIDARIS, w ramach którego korelowano suplementację witaminy D z częstością zakażeń dróg oddechowych. Tym razem sprawdzono, jak najczęstsze warianty genetyczne (odmiany zwane polimorfizmami pojedynczych nukleotydów) genów kodujących białka uczestniczące w metabolizmie witaminy D przekładają się na dynamikę jej stężenia we krwi po suplementacji. Innymi słowy, sprawdzano, czy u posiadaczy pewnych (częstych) odmian genów suplementacja może być nieskuteczna. Skuteczność suplementacji oceniano z kolei na podstawie stężenia we krwi 25(OH)D oraz globuliny wiążącej witaminę D (najważniejsze białko odpowiadające za transport witaminy D we krwi). 

Z artykułu wynika, że wybrane do analizy odmiany genetyczne mają co najwyżej umiarkowany wpływ na skuteczność suplementacji, a zjawisko to niwelują większe dawki witaminy D i dłuższy czas trwania suplementacji (>2 miesięcy). Autorzy sądzą, że w związku z tym generalnie nie ma potrzeby uwzględniać wpływu genów przy decyzji o suplementacji witaminy D, choć w wyjątkowych przypadkach może to się okazać konieczne. Dla przykładu, mogą się trafić osoby, które otrzymują witaminę D, nawet w stosunkowo dużych dawkach, ale mimo nie odnotowują wzrostu stężenia witaminy D we krwi – one mogą być posiadaczami specyficznych, rzadkich genów, które nie były przedmiotem analizy w tej pracy. Trzeba też jednak zaznaczyć, że możliwe są również inne przyczyny takiego zjawiska, np. przyjmowanie witaminy D na czczo (dość częsty błąd) albo stosowanie kiepskiej jakości (oszukanego) preparatu – jeśli ten nie będzie zawierał witaminy D, nie spowoduje wzrostu jej stężenia we krwi. I w pierwszej kolejności w razie nieskuteczności suplementacji witaminy D warto zwrócić uwagę na te dwa czynniki: dobrej jakości preparat oraz przyjmowanie witaminy D z posiłkiem zawierającym tłuszcz.

Na podstawie

Nutrition. 2020 Feb 12;75-76:110761.  Effect of Genetic Factors on the Response to Vitamin D3 Supplementation in the VIDARIS Randomized Controlled Trial. Sandy Slow et al.