Epidemia COVID-19 przypomniała, że medycyna przez znakomitą większość swojego rozwoju nie znała kontrolowanych badań klinicznych z podwójnie ślepą próbą. Jest sztuką dobierania leczenia do chorego na podstawie doświadczenia i wiedzy. Gdy nadchodzi choroba, o której nie wiemy praktycznie nic, trzeba się do nich odwołać – bo badań randomizowanych nie ma. 

I tu nastąpił dysonans. Bo część lekarzy uznawała, że cynk może pomóc w zabezpieczaniu przed COVID, a część nie. Argumentem „na nie” miał być brak badań klinicznych z cynkiem w COVID. W tej chorobie na początku 2020 r. nie było jednak żadnych badań klinicznych, stosując więc takie podejście, nie dałoby się jej w ogóle leczyć! Trzeba się było odwołać do wiedzy i doświadczenia, stąd stosowanie maseczek czy respiratorów. Ale wiedza o zakażeniach wirusowych obejmuje także działanie przeciwwirusowe cynku, i te mechanizmy postanowili podsumować japońscy neurochirurdzy, stawiając jednocześnie hipotezę, że suplementacja cynku MOŻE być pomocna w COVID-19. Uważają tak, ponieważ:

  • cynk zwiększa aktywność przeciwwirusową komórek odpornościowych, zwłaszcza u starszych osób, u których działanie układu immunologicznego jest osłabione;
  • cynk działa synergistycznie z lekami przeciwwirusowymi, co wykazano w przypadku HIV, wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz SARS (ten ostatni jest bliskim krewnym SARS-CoV2, czyli rzeczonego nowego koronawirusa);
  • cynk działa też bezpośrednio przeciwwirusowo, utrudniając przyłączanie się wirusa do komórek, wnikanie do ich wnętrza i uwalnianie potomnych wirionów;
  • cynk utrudnia replikację wirusa w komórkach, wpływając na aktywność polimeraz i proteaz wirusowych, co wykazano dla rynowirusów, HCV, wirusa grypy, pikornawirusów oraz nidowirusów, do którego to rzędu należy również SARS-CoV2.

Hipoteza o korzystnym działaniu cynku w COVID jest na tyle uzasadniona, a sama choroba na tyle poważna, że konieczne są pilne badania kliniczne w celu jej sprawdzenia – konkludują autorzy. 

Na podstawie

Med Hypotheses. 2020 May 25;144:109848. Potential role of zinc supplementation in prophylaxis and treatment of COVID-19. Kumar A et al.