Analiza danych z amerykańskiego badania kohortowego pozwoliła naukowcom z Republiki Południowej Afryki wykazać, że dieta, zwłaszcza witaminy z grupy B i C, oraz aktywność fizyczna silnie wpływają na długość życia – zarówno ogólną, jak i w przypadku osób z chorobą nowotworową. 

Do analizy włączono dane 2371 osób wyleczonych z choroby nowotworowej, wybranych z kohorty US National Health and Nutrition Examination Survey (lata 1999-2014). Porównano je z amerykańskim rejestrem zgonów. Poszukiwano związku między przeżyciem a czasem spędzonym „na kanapie i za biurkiem” oraz z mikroelementami diety. 

W średnim czasie ok 6. lat wykazano liniową zależność między częstością zgonów a czasem spędzanym „na siedząco”. To oznacza, że im więcej czasu chory poświęcał na aktywność fizyczną, tym większe szanse przeżycia miał. Z kolei analiza składników odżywczych wskazała, że osoby, które spożywały najwięcej błonnika, witaminy A, B1, B2, B6, B12 i C umierały aż dwukrotnie rzadziej niż ci z grupy najmniejszego ich spożycia.  Połączenie aktywności fizycznej z dużym spożyciem witaminy C, B12, karotenoidów i błonnika wydłużało życie najbardziej. 

Na podstawie tych obserwacji autorzy rekomendują, by chorzy na nowotwór ograniczali czas spędzany nieaktywnie i zadbali o adekwatne ilości błonnika i mikroskładników w diecie. 

Na podstawie

Clin Nutr. 2020 Mar 18. pii: S0261-5614(20)30116-3. Diet and sedentary behaviour in relation to cancer survival. A report from the national health and nutrition examination survey linked to the U.S. mortality registry. Ricci C, Freisling H, Leitzmann MF, Taljaard-Krugell C, Jacobs I, Kruger HS, Smuts CM, Pieters M.