Naukowcy z Iranu wykazali w badaniu klinicznym, że duże dawki witaminy D w połączeniu z suplementacją magnezu pomagają w niektórych aspektach ADHD, czyli deficytu uwagi z nadruchliwością. 

Ostatnie lata to czas zgłębiania przez naukowców wpływu diety i jej poszczególnych elementów na przebieg wielu chorób, i ADHD nie pozostaje wyjątkiem. Na rozwój mózgu dziecka wpływa wiele substancji odżywczych, część z nich wydaje się związana z ryzykiem ADHD – pewne prace wskazują, że istotne powiązania mogą dotyczyć właśnie witaminy D i magnezu (poza tym także cynku, kwasów omega-3, witaminy B6). Witamina D z magnezem „idą w parze”, ich rola w organizmie jest wzajemnie powiązana, stąd próba wyjaśnienia, czy suplementacja (notabene wskazana z uwagi na częsty niedobór witaminy D u dzieci z ADHD) przyniesie korzyści kliniczne. 

W szpitalu Ali Asghar w Isfahanie przeprowadzono badanie kliniczne, w ramach którego dzieciom z ADHD podawano kombinację witaminy D (50 tys. j tygodniowo) i magnezu (6 mg/kg/24 h) albo placebo, a po ośmiu tygodniach sprawdzono, jak w opinii rodziców zmieniło się ich zachowanie. Do celu oceny umożliwiającej porównanie stanu wyjściowego i końcowego oraz analizę różnic między grupami użyto skali Connersa (Conners’ Parent Rating Scale). 

W grupie aktywnej suplementacji stwierdzono istotną poprawę zachowania, zmniejszenie problemów natury społecznej, a także nieśmiałości i lęku. Nie stwierdzono natomiast wpływu witaminy D z magnezem na problemy natury psychosomatycznej. 

Zarówno specyficzny metabolizm witaminy D (np. uwarunkowany genetycznie), jak i niedobór magnezu mogą negatywnie wpływać na rozwój układu nerwowego, zwłaszcza u osób podatnych. Biorąc pod uwagę, że ADHD dotyka nawet kilku procent dzieci, łatwą dostępność wymienionych nutraceutyków i duże bezpieczeństwo ich stosowania, warto z pewnością bacznie przyglądać się tej metodzie terapeutycznej i w razie potrzeby ją omówić (np. po to, by skonsultować dawki) z pediatrą – zwłaszcza jeśli dziecko w diecie nie ma zbyt wielu źródeł magnezu i witaminy D. 

Na podstawie

Int J Prev Med. 2020 Jan 24;11:4. Effect of Vitamin D and Magnesium Supplementation on Behavior Problems in Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Hemamy M, Heidari-Beni M, Askari G, Karahmadi M, Maracy M.