Greccy naukowcy opisali mechanizmy, w jakich probiotyk, bakteria jelitowa Lactobacillus casei stymuluje układ odpornościowy do walki z nowotworem. 

Badanie, które przeprowadzili, było poszerzeniem wcześniejszego eksperymentu, w którym wykazano, że podawanie myszom laboratoryjnym tego probiotyku owocuje zmniejszeniem wymiarów raka jelita grubego. Co prawda jeszcze nie wykazano takiego działania u ludzi, jednak do opisania efektów immunologicznych suplementacji probiotyków wykorzystuje się właśnie tzw. modele zwierzęce – a potwierdzenie w badaniach klinicznych jest kolejnym krokiem. Takie badania poszerzają wiedzę na poziomie podstawowym, czyli udzielają odpowiedzi na pytanie: Jak to działa? „To”, czyli w tej sytuacji – konkretna bakteria jelitowa. 

Podawanie Lactobacillus casei spowodowało w obrębie guza nowotworowego:

  • wzrost ilości interferonu gamma (cytokina prozapalna);
  • wzrost ilości granzymu B (proteaza serynowa, związek wydzielany m.in. przez limfocyty NK w celu wzbudzenia w komórce nowotworowej zjawiska apoptozy, czyli naturalnej śmierci);
  • wzrost enzymów uruchamiających apoptozę (kaspazy 3);
  • wzrost ilości chemokin, czyli cząsteczek przyciągających leukocyty w miejsce objęte reakcją zapalną;
  • napływ limfocytów T CD8+ (mających zdolność zabijania nieprawidłowych komórek).

Zdaniem autorów opisane zjawiska – świadczące o aktywacji układu odpornościowego i intensywniejszym zwalczaniu raka – wskazują na możliwe wykorzystanie probiotyków, w szczególności właśnie L. casei, jako leku adjuwantowego wzmacniającego działanie klasycznych terapii onkologicznych. Obserwacje te wymagają jeszcze potwierdzenia w badaniach klinicznych, jednak przybliżają nas do lepszego rozumienia, jak bakterie jelitowe współpracują z naszym układem odpornościowym – a zwalczanie nowotworu wydaje się najtrudniejszym dlań zadaniem.  

Na podstawie

Cancers (Basel). 2020 Feb 5;12(2). pii: E368. Immune Responses Raised in an Experimental Colon Carcinoma Model Following Oral Administration of Lactobacillus casei. Aindelis G, Tiptiri-Kourpeti A, Lampri E, Spyridopoulou K, Lamprianidou E, Kotsianidis I, Ypsilantis P, Pappa A, Chlichlia K.