Neuronaukowcy z Brazylii zidentyfikowali w olejku lawendowym 65 substancji, z których część wykazuje działanie przeciwbólowe. Odkryto, w jakim mechanizmie: to wpływ na receptory komórek nerwowych. 

Badacze wykorzystali zwierzęcy model hiperalgezji (doświadczalnie wywołana nadwrażliwość na bodźce bólowe), by symulować występujący u ludzi przewlekły ból neuropatyczny (tj. spowodowany uszkodzeniem nerwów) i ból w przebiegu reakcji zapalnej, a następnie przeprowadzić serię eksperymentów w celu ustalenia, jaki może być mechanizm działania przeciwbólowego olejku lawendowego. Porównywano go też z tradycyjnymi i adjuwantowymi lekami stosowanymi w leczeniu bólu.

Praca zaowocowała odkryciem, że aromaterapia z użyciem olejku lawendowego działa przeciwbólowo w bólach zapalnych oraz neuropatycznych i że działanie to zachodzi za pośrednictwem dwóch rodzin receptorów przeciwbólowych w rdzeniu kręgowym i nerwach obwodowych: receptorów opioidowych oraz receptorów kanabinoidowych (są to receptory dla tzw. medycznej marihuany). Efekt przeciwbólowy utrzymywał się u zwierząt przez ok 2 godz.

Odkrycie to tłumaczy podłoże obserwacji klinicznych, w ramach których stwierdzano skuteczność przeciwbólową olejku lawendowego w takich sytuacjach jak stan po cięciu cesarskim, usunięciu migdałków, bolesne miesiączkowanie czy nawet rutynowe szczepienie.

Niejako „podwójne” działanie przeciwbólowe (na dwie rodziny receptorów: dla leków narkotycznych i „medycznej marihuany”) czyni olejek lawendowy atrakcyjną opcją wspomagania leczenia w przewlekłym bólu, przede wszystkim w sytuacjach, gdy nie są jeszcze konieczne leki narkotyczne (z nimi może bowiem wchodzić w interakcję na poziomie receptora i osłabiać ich skuteczność). Godne uwagi jest duże bezpieczeństwo takich inhalacji i skuteczność przeciwbólowa właśnie wziewnego przyjmowania olejku z lawendy.

Na podstawie

J Neuroimmunol. 2020 Jan 10;340:577145. Lavandula angustifolia essential oil inhalation reduces mechanical hyperalgesia in a model of inflammatory and neuropathic pain: The involvement of opioid and cannabinoid receptors. Donatello NN, Emer AA, Salm DC, Ludtke DD, Bordignon SASR, Ferreira JK, Salgado ASI, Venzke D, Bretanha LC, Micke GA, Martins DF.