Naukowcy z Centrum Badań nad Zatokami Obocznymi Nosa i Chirurgią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Meszhedzie wykazali, że suplementacja witaminy D u osób z jej niedoborem jest w stanie złagodzić objawy alergicznego nieżytu nosa.

Co więcej, poprawa następuje po dodaniu witaminy D do leku antyhistaminowego stosowanego w tej chorobie: cetyryzyny. Na skutki suplementacji trzeba było jednak cierpliwie poczekać.

Badanie kliniczne przeprowadzono w latach 2017-2018. Osiemdziesięcioro uczestników podzielono na dwie grupy: w jednej stosowano cetryzynę z witaminą D (tę ostatnią w dawce 50 tys. j. tygodniowo), w drugiej – cetyryzynę z placebo zamiast witaminy D.

Po 4 i po 8 tygodniach trwania badania oceniano nasilenie objawów klinicznych, dodatkowo pod koniec badania sprawdzono stężenie witaminy D; wyjściowe stężenie witaminy D we krwi było niskie, wynosiło średnio 14 ng/ml, po 8 tygodniach wzrosło do średnio 24 ng/ml. Tym, co jednak szczególnie powinno było ucieszyć chorych, okazały się różnice w zakresie objawów klinicznych alergicznego nieżytu nosa: w grupie otrzymującej witaminę D odnotowano po 8 tygodniach mniejsze nasilenie kataru, świądu, kichania i spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła. Efekt był widoczny dopiero po 8 tygodniach, nie zauważono go natomiast po miesiącu przyjmowania witaminy D.

Autorzy wiążą te obserwacje z działaniem witaminy D na układ odpornościowy – pełni ona rolę hormonu mającego zdolność wygaszania nadmiernych reakcji zapalnych, choć jak sami podkreślają, wciąż niewiele można powiedzieć o konkretnym mechanizmie, w którym pomagałaby likwidować objawy alergii. Tak czy inaczej, uważają za rozsądne dołączenie witaminy D do leków antyhistaminowych stosowanych w alergicznym nieżycie nosa u osób z niedoborem witaminy D. 

W naszym kraju na niedobór tej witaminy narażeni jesteśmy wszyscy, zwłaszcza pod koniec zimy.

Na podstawie

Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019 Oct;276(10):2797-2801. Therapeutic effect of vitamin D supplementation on allergic rhinitis. Bakhshaee M, Sharifian M, Esmatinia F, Rasoulian B, Mohebbi M.