Kwasy omega-3 są wbudowywane w błony komórkowe, co wydaje się mieć szczególne znaczenie dla mózgu i neuronów. Naukowcy coraz częściej zwracają uwagę, że dieta bogata w kwasy omega-3 jest istotna dla rozwoju dziecka, zwłaszcza rozwoju psychomotorycznego. Amerykanie zaś przeprowadzili badanie, w którym udało im się skorelować cechy zachowania niemowląt z zawartością kwasów omega-3 w mleku matki. 

To, że dieta matki wpływa na stan dziecka, wiadomo nie od dziś. Do pokarmu kobiecego przenikają liczne związki obecne we krwi, co zresztą leży u podstaw pewnych działań z zakresu medycyny ludowej – np. stosowania przez matki ziół, które przeciwdziałają kolkom niemowlęcym. Mniej jednak wiadomo o konkretnych nutraceutykach, które wszak podlegają tym samym prawom biologii – mogą przenikać do mleka kobiecego i wpływać na zdrowie dzieci.

Autorzy przeanalizowali próbki pokarmu uzyskane od 52 karmiących piersią matek i porównali z cechami zachowań ich dzieci. W próbkach mleka oznaczano zawartość kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 i omega-6. Analiza wskazuje, że duża ilość kwasów omega-3 w mleku kobiecym wiązała się z mniejszym nasileniem zachowań świadczących o negatywnej afektywności – czyli w uproszczeniu skłonności do przeżywania negatywnych emocji. W dalszym życiu cecha ta zwiększa ryzyko zaburzeń psychologicznych.

Myśląc o szczęściu swoich dzieci, warto pamiętać o możliwości wpływania na ich zachowania nie tylko przez wychowanie – zaczyna się to dziać znacznie wcześniej, już na etapie niemowlęcym, i jak widać, jednym ze sposobów może być świadome kształtowanie własnej diety przez matkę.

Na podstawie

Nutrients. 2019 Dec 4;11(12). Human Milk Omega-3 Fatty Acid Composition is Associated with Infant Temperament. Hahn-Holbrook J, Fish A, Glynn LM.