Lekarze coraz częściej uznają chondroitynę i glukozaminę za leki pierwszego wyboru w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Reumatolodzy i ortopedzi zajmujący się tymi substancjami od pewnego czasu zwracają uwagę, że i chondroityna, i glukozamina wchłaniają się stosunkowo słabo, przez co za ich działaniem leczniczym może stać nie tyle przenikanie obu tych substancji do stawu, co ich wpływ na florę bakteryjną jelit. Wyniki niedawnego badania wskazują, że ta teoria nie jest pozbawiona podstaw. 

W badaniu wzięli udział zdrowi ochotnicy, którym podawano albo chondroitynę z glukozaminą, albo placebo przez 2 tygodnie [1]. Projekt uwzględniał skrzyżowanie grup, co oznacza, że po tym okresie zamieniano placebo z substancją aktywną (oczywiście nadal nie ujawniając, kto otrzymuje który preparat).

Za pomocą badań molekularnych za każdym razem ustalano, jak zmieniała się flora bakteryjna w obu grupach. Autorzy odkryli, że podawanie chondroityny oraz glukozaminy prowadzi do zmian ilościowego stosunku bakterii AnaerostipesLachnospiraceae, Prevotellaceae, DesulfovibrioBifidobacterium oraz Christensenellaceae. 
Jakie konsekwencje mają te obserwacje? Otóż biorąc pod uwagę rozliczne, wciąż nieustalone precyzyjnie interakcje między bakteriami w jelitach a układem immunologicznym, dość prawdopodobne jest, że chondroityna z glukozaminą mogą działać za pośrednictwem flory jelitowej, i to nie tylko w chorobach stawów, ale także innych chorobach rozwijających się na podłożu przewlekłego stanu zapalnego – np. miażdżycy lub nowotworach. Ewentualnie związki te mogą działać przeciwzapalnie po dotarciu do tkanek docelowych z krwią. Mamy zresztą badania, które wydają się potwierdzać tę hipotezę: osoby stosujące glukozaminę z powodu chorób stawów rzadziej (o kilkanaście procent) zapadają na poważne choroby układu krążenia, jak zawał serca czy udar [2] (choć możliwe, że działa tu nie efekt przeciwzapalny, ale np. zwiększenie aktywności fizycznej po złagodzeniu bólu stawów) .

Tak czy inaczej, pojawiają się już głosy, że przyjmując chondroitynę z glukozaminą „można upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu” – czyli jednocześnie leczyć chorobę stawów i zapobiegać powikłaniom miażdżycy. Przed naukowcami stoi teraz zadanie potwierdzenia, wyjaśnienia tego efektu i ustalenia optymalnej strategii takiej „podwójnej terapii”.

Na podstawie

  1. Microorganisms. 2019 Nov 23;7(12). Modulation of Gut Microbiota by Glucosamine and Chondroitin in a Randomized, Double-Blind Pilot Trial in Humans. Navarro SL, Levy L, Curtis KR, Lampe JW, Hullar MAJ.
  2. BMJ. 2019 May 14;365:l1628. Association of habitual glucosamine use with risk of cardiovascular disease: prospective study in UK Biobank. Ma H, Li X, Sun D, Zhou T, Ley SH, Gustat J, Heianza Y, Qi L.