W temacie interakcji między naszym organizmem a florą jelitową bardzo interesujące obserwacje poczynili włoscy naukowcy. Sugerują, że skład bakterii w jelicie wpływa na wchłanianie podstawowych substancji odżywczych.

W badaniu uczestniczyły zdrowe dzieci (to ważne – nie miały chorób przewlekłych, które mogłyby zaburzać wchłanianie z przewodu pokarmowego i w ten sposób wypaczyć wyniki). Czterdzieścioro dzieci w wieku 14-18 lat przydzielono do grupy otrzymującej suplement z probiotykiem (kombinacja szczepów Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacter infantis, Bifidobacter lactis) albo do grupy placebo. Po 5 i po 10 tygodniach oceniano skład ciała, nawyki dietetyczne oraz pobierano krew w celu oceny stężenia podstawowych metali (żelaza, cynku, wapnia) oraz witamin (witaminy A i D).

Jak zadziałała suplementacja? Pomiędzy grupami zaobserwowano następujące różnice:

  • poziom witaminy A i D wzrósł w grupie otrzymującej suplementację o odpowiednio 9 i 3,2 proc., podczas gdy w grupie placebo poziom witaminy A wzrósł o jedynie 1 proc., a witaminy D spadł o 3 proc.
  • w grupie suplementowanej wapń stężenie wapnia wzrosło o 4 proc., podczas gdy w grupie placebo zmalało o 7 proc.
  • poziom cynku w pierwszej grupie wzrósł o 1,7 proc. i zmalał o 3,5 proc. w grupie placebo
  • poziom żelaza wzrósł w grupie probiotyków o 2 proc., zmalał natomiast w grupie placebo, o 1 proc.

O dziwo, autorzy nie ustosunkowują się w żaden sposób do tych wyników. Nie podjęli próby interpretacji, nie wskazali, czy ktokolwiek poczynił podobne obserwacje (niebywałe jak na pismo naukowe). Stwierdzają tylko, że efekty suplementacji probiotyków pojawiają się po 5 tygodniach i że u dzieci mogą być wykorzystywane w celu poprawy stanu odżywienia i ogólnego zdrowia – z zastrzeżeniem, że kolejne badania mogą pozwolić na precyzyjniejsze ustalenie rekomendacji.

Stanowisko autorów jest o tyle zaskakujące, że o ile łatwo sobie wyobrazić, dlaczego bakterie mogą wpływać na wchłanianie związków organicznych (klasycznym przykładem są aglikony lub fitoestrogeny sojowe, które stają się dostępne wchłanianiu dopiero po zmetabolizowaniu przez bakterie jelitowe), o tyle trudno wyjaśnić, jak bakterie miałyby zwiększać wchłanianie cynku czy wapnia. I próba wyjaśnienia tego byłaby niezwykle inspirująca!

Na podstawie

Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019 Oct;23(19):8645-8657. Effect of probiotics on the occurrence of nutrition absorption capacities in healthy children: a randomized double-blinded placebo-controlled pilot study. Ballini A, Gnoni A, De Vito D, Dipalma G, Cantore S, Gargiulo Isacco C, Saini R, Santacroce L, Topi S, Scarano A, Scacco S, Inchingolo F.