Duże badanie obserwacyjne łączy spożycie czosnku z mniejszym ciśnieniem tętniczym.

Jest to pierwsze tego typu badanie na taką skalę. Chińscy naukowcy postanowili sprawdzić, czy istnieje zależność między spożyciem surowego czosnku a częstością stanu przednadciśnieniowego u dorosłych. Badana populacja składała się z blisko 23 tys. osób w wieku ok. 40 lat (prawie po połowie kobiet i mężczyzn). Dane o spożyciu czosnku zbierano za pomocą ankiet, natomiast ciśnienie mierzyły pielęgniarki za pomocą aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego.

Stan przednaciśnieniowy to ciśnienie tętniczego w zakresie 120-139/80-89 mmHg (do rozpoznania wystarczy, aby tylko jedna wartość znalazła się w podanych granicach, niezależnie, czy będzie to ciśnienie skurczowe czy rozkurczowe). Stan przednadciśnieniowy to dość kontrowersyjna „choroba” – w USA jest uznawana za wskazanie do leczenia, w Europie nie. Amerykańscy specjaliści tworzący wytyczne leczenia nadciśnienia uważają, że już niewielkie podniesienie ciśnienia, powyżej 120/80 mmHg zwiększa ryzyko powikłań krążeniowych w dalekiej perspektywie, stąd dążenie do wczesnego wprowadzania leków. Europejscy kardiolodzy są bardziej konserwatywni i wskazują, że ten wzrost ryzyka nie jest bynajmniej pewny, za to zmiana kryteriów pociągnęłaby za sobą konieczność leczenia znacznie większej liczby osób (w USA stan przednaciśnieniowy ma ok. 40% osób, które automatycznie stają się kandydatami do leków!).

W omawianym badaniu chińskim stan przednadciśnieniowy miała aż połowa badanych! Gdy zbadano, jak ryzyko „posiadania” tego stanu kształtowało się w zależności od ilości spożywanego czosnku, okazało się, że jeśli dana osoba jadła czosnek częściej niż 2 razy dziennie, ryzyko malało o połowę. Przy czym rzadsze spożywanie miało wpływ niewielki albo w ogóle go nie wykazywało.

Biorąc pod uwagę, że podejrzewa się, iż za korzystny wpływ czosnku na układ krążenia odpowiadają specyficzne dlań związki siarki, codzienne spożywanie przypomina dawkowanie substancji farmakologicznie czynnych i uprawdopodabnia hipotezę o tym, że to faktycznie czosnek powoduje mniejsze ciśnienie tętnicze (a nie że np. osoby jedzące czosnek prowadzą ogólnie zdrowszy tryb życia, w tym mniej palą tytoniu). Za działaniem czosnku przemawia także obserwacja, iż z wysokością ciśnienia tętniczego w tym badaniu nie wiązało się spożycie innych, pokrewnych warzyw, np cebuli, pora itp.

Badanie to jest kolejną „cegiełką” w budowaniu świadomości o tym, że dieta ma znaczenie dla naszego zdrowia i że od jej zmiany warto zacząć proces dbania o własne życie.

Na podstawie

J Hum Hypertens. 2019 Sep 24. Raw garlic consumption is inversely associated with prehypertension in a large-scale adult population. Zhang S, Liu M, Wang Y, Zhang Q, Liu L, Meng G, Yao Z, Wu H, Xia Y, Bao X, Gu Y, Wang H, Shi H, Sun S, Wang X, Zhou M, Jia Q, Song K, Niu K.