Bardzo ciekawe wyniki przyniosło badanie przeprowadzone w Chinach. Suplementacja witaminy D przyniosła poprawę w zakresie biomarkerów demencji oraz sprawności umysłowej chorych. 

W badaniu brało udział 210 osób z rozpoznaną chorobą Alzheimera. Przez rok otrzymywali albo witaminę D w dawce 800 j. dziennie, albo placebo. Po 6 i 12 miesiącach sprawdzono różnice między obiema grupami pod względem biomarkerów choroby oraz tego, jak poszczególne osoby radziły sobie w testach psychologicznych.

Punktem wyjścia była hipoteza, że witamina D może ułatwiać usuwanie złogów amyloidu z tkanki nerwowej. To właśnie specyficzne białko, zwane beta-amyloidem, uważa się za przyczynę obumierania neuronów i demencji. Nie wiemy, czemu w mózgach chorych pojawiają się złogi tego białka, ani jak z nimi walczyć. Wiemy natomiast, że spora część chorych na alzheimera ma niedobory witaminy D – oraz że witamina D działa w ośrodkowym układzie nerwowym, hamując obumieranie komórek nerwowych, wpływając na kształtowanie się synaps i redukując tlący się stan zapalny. Z badań przedklinicznych wynika, że witamina D wspiera funkcję makrofagów, które „pożerają” złogi amyloidu, stąd próba oceny, czy suplementacja u ludzi przyniesie korzystne skutki.

W grupie otrzymującej witaminę D uzyskano istotnie lepsze wyniki pomiarów takich biomarkerów jak: Aβ42, APP, BACE1, APPmRNA, BACE1mRNA (ich wyjaśnienie przekracza ramy tego wpisu, wystarczy jednak wiedzieć, że im mniej, tym lepiej).  Grupa ta lepiej sobie radziła w testach oceniających przetwarzanie informacji, liczenie, dobór słów i grupowanie obrazów. Co więcej, analiza wskazuje, że w grupie tej doszło do istotnego wzrostu IQ!

Oczywiście nie pozwala to uznać, że witamina D wystarczy do wyleczenia z demencji. Rezultaty zwracają jednak uwagę na istotne znaczenie suplementacji witaminy D dla funkcjonowania układu nerwowego, a starsi ludzie z chorobą Alzheimera są poważnie zagrożeni jej niedoborem. Choćby z tego względu trzeba rozważyć jej suplementację – i to przez cały rok. A jeśli okaże się, że faktycznie pomaga spowolnić proces choroby – to tylko lepiej!

Na podstawie

J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2019 Jul 11. Effects of vitamin D supplementation on cognitive function and blood Aβ-related biomarkers in older adults with Alzheimer’s disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Jia J, Hu J, Huo X, Miao R, Zhang Y, Ma F.