Polskie dzieci mają za mało witaminy D i to nie tylko jesienią i zimą, ale przez cały rok – wynika z pracy naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Instytutu – Pomnika Centrum Zdrowia Matki Polski. Naukowcy zalecają wdrożenie strategii suplementacji witaminy D, aby przeciwdziałać skutkom niedoboru witaminy D. 

W badaniu uczestniczyło blisko 1300 dzieci z centralnej Polski, były to dzieci z zaburzeniami wzrostu lub pokwitania, otyłe lub z innymi objawami, które można przypisać zaburzeniom hormonalnym. Grupa nie obejmowała natomiast pacjentów z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej ani z chorobami, które mogą zaburzać wchłanianie witaminy D. Przekrój wiekowy był natomiast spory, od 3 do 18 lat.

Maksymalne stężenia witaminy D we krwi stwierdzono pod koniec sierpnia, najmniejsze – w styczniu. Wyraźna była korelacja między stężeniem witaminy D a nasłonecznieniem w poprzednich dwóch miesiącach. Stwierdzono także, że:

  • dziewczynki miały generalnie mniejsze stężenia witaminy D niż chłopcy;
  • starsze dzieci miały generalnie mniejsze stężenia witaminy D niż młodsze;
  • średnie stężenie witaminy D przez cały rok (!) było poniżej optymalnego poziomu;
  • w styczniu aż 84 proc. badanych dzieci miało niedobór witaminy D;
  • prawidłowy poziom witaminy D w sierpniu (koniec lata, w teorii okres dużego nasłonecznienia i produkcji witaminy D w skórze!) miało zaledwie czworo na dziesięcioro dzieci.

Wniosek jest prosty. Wciąż zbyt mała jest świadomość konieczności suplementacji witaminy D w naszym kraju, mimo wydanych w zeszłym roku wytycznych dla lekarzy. Tymczasem niedobór witaminy D naukowcy stale wiążą z licznymi zaburzeniami w badaniach obserwacyjnych, suplementacja jest prosta i skuteczna i nie ma sensu narażać dzieci na skutki braku witaminy D. Po prostu nie ma.

Na podstawie

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab. 2019;25(2):54-59. Seasonality of vitamin D concentrations and the incidence of vitamin D deficiency in children and adolescents from central Poland. Smyczyńska J, Smyczyńska U, Stawerska R, Domagalska-Nalewajek H, Lewiński A, Hilczer M.