Jedną z metod ograniczania lęku w okresie przed operacją jest zastosowanie aromaterapii. Pielęgniarki na całym świecie wykorzystują w tym celu olejki eteryczne. Dziś omawiamy badanie z Turcji, w którym potwierdzono skuteczność olejku lawendowego. 

Olejek lawendowy ma działanie przeciwlękowe, relaksujące i przeciwdepresyjne, stąd nie dziwi wykorzystywanie go przed operacją. W ramach tego badania zastosowano olejek lawendowy u starszych pacjentów kliniki urologicznej, którzy chorowali na łagodny rozrost prostaty i u których nieskuteczne było leczenie niefarmakologiczne i małoinwazyjne metody chirurgiczne. W związku z tym byli przygotowywani do chirurgicznego usunięcia gruczołu krokowego. Stu dziesięciu mężczyzn podzielono na dwie grupy, w jednej nie stosowano olejku lawendowego, w drugiej prowadzono aromaterapię. Oceniano poziom lęku na podstawie kwestionariuszy oraz funkcje życiowe (tętno, oddechy, saturację hemoglobiny we krwi tętniczej tlenem).

W obu grupach pacjentów umieszczano w cichym, czystym i dobrze wentylowanym pokoju, a interwencja aromaterapeutyczna polegała na zakropleniu olejku lawendowego na wacik lub gazę i inhalowaniu się przez 5 min. Aromaterapia spowodowała:

  • istotną redukcję lęku (w porównaniu ze stanem sprzed interwencji oraz w porównaniu z grupą kontrolną);
  • zmniejszenie częstości oddechów;
  • wzrost saturacji (czyli lepsze wysycenie hemoglobiny tlenem).

Biorąc pod uwagę prostotę aromaterapii, autorzy pracy zalecają rozważenie jej prowadzenia przed poważnymi operacjami, które mogą wywoływać lęk pacjentów.

Na podstawie

Explore (NY). 2019 Jul 16. The effects of lavender oil on the anxiety and vital signs of benign prostatic hyperplasia patients in preoperative period. Genc H, Saritas S.