W badaniu klinicznym przeprowadzonym przez lekarzy z Oddziału Otologii i Implantów Ślimakowych Szpitala Dziecięcego Santobono-Pausilipon w Neapolu zaobserwowano spektakularne rezultaty długotrwałej stymulacji układu odpornościowego za pomocą koktajlu naturalnych substancji. 

Celem było sprawdzenie, czy za pomocą preparatu złożonego z naturalnych immunostymulantów da się wpłynąć na przebieg wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci.

W okresie jesienno-zimowym prawdziwą zmorą rodziców stają się zakażenia układu oddechowego u dzieci. Dziecko takie nierzadko otrzyma całą baterię leków: sterydy, leki mukolityczne (rozrzedzające wydzielinę), niesteroidowe leki przeciwzapalne, a często i zupełnie niepotrzebny antybiotyk (większość tych zakażeń ma przyczynę wirusową, a antybiotyki na wirusy nie działają). Praca włoskich lekarzy jest istotnym krokiem w stronę zmiany myślenia o zakażeniach – więcej mówmy o możliwościach profilaktyki infekcji, w tym za pomocą diety i nutraceutyków. O tyle ciekawym krokiem, że mało kto w dzisiejszych czasach jest w stanie pochwalić się „dobrą odpornością” – większość nawet dorosłych chętnie by ją sobie poprawiło!

U dzieci połączenie ucha środkowego z gardłem (trąbka Eustachiusza) jest szerokie i krótkie, przez co łatwo dostaje się tam wydzielina z zakażonego nabłonka dróg oddechowych. Przedostanie się tam wirusów i bakterii owocuje reakcją zapalną, bólem ucha i upośledzeniem słuchu. Powikłaniem może być perforacja błony bębenkowej i trwałe upośledzenie słuchu, choroba jest więc niebezpieczna i wymaga zdecydowanego leczenia – w niektórych przypadkach nawet operacyjnego założenia drenu ułatwiającego usuwanie zakażonej wydzieliny z ucha.

Autorzy eksperymentu są świadomi, jak ważne jest prawidłowe odżywianie dla stanu układu odpornościowego i jego zdolności zwalczania infekcji. W ramach pracy pokazali, jakie efekty daje regularna suplementacja naturalnych immunostymulantów. Zestaw, jaki zastosowali, składał się z:

W badaniu uczestniczyło 198 dzieci z wysiękowym zapaleniem ucha środkowego. Podzielono je aż na cztery grupy – jedna z nich przechodziła standardowe leczenie sterydem, lekiem rozrzedzającym wydzielinę i hipertonicznym roztworem soli, pozostałe otrzymywały testowany koktajl w różnych dawkach i przez różny czas (od 10 do 15 ml przez 45 do 90 dni). Skutki leczenia oceniano różnymi sposobami: za pomocą otoskopii, tympanometrii, endoskopii i audiometrii.

Wszystkie dzieci, niezależnie od dawki i sposobu podawania testowanej mieszanki, miały po 90 dniach mniej epizodów zakażeń górnych dróg oddechowych i nawrotów zapalenia ucha. Grupa kontrolna, czyli dzieci otrzymujące wyłącznie standardowe leczenie, uzyskała poprawę tylko w otoskopii (czyli: poprawił się wygląd błony bębenkowej we wzierniku). Grupy otrzymujące immunostymulant uzyskały także poprawę w testach słuchu, w obrazie endoskopowym i w badaniach tympanometrycznych (oceniających sprawność błony bębenkowej), czyli wszędzie tam, gdzie standardowe leczenie okazało się nieefektywne.

Co o tym sądzą autorzy? Ich zdaniem naturalna immunostymulacja może poprawiać odpowiedź immunologiczną i zmniejszać reakcje zapalne, powinna więc być rozważana jako dodatkowa terapia podtrzymująca u dzieci z zakażeniem górnych dróg oddechowych i zapaleniem ucha środkowego.

Na podstawie

Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019 Jul;23(14):6360-6370. The effects of oral supplements with Sambucus nigra, Zinc, Tyndallized Lactobacillus acidophilus (HA122), Arabinogalactans, vitamin D, vitamin E and vitamin C in otitis media with effusion in children: a randomized controlled trial. Della Volpe A, Ricci G, Ralli M, Gambacorta V, De Lucia A, Minni A, Pirozzi C, Paccone M, Pastore V, Di Stadio A.